Elinvoimalautakunta, kokous 21.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Perustelut

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja totetaa elinvoimalautakunnan kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Elinvoimalautakunta hyväksyy, että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

Nimi

Läsnä
kokous-

huoneessa

Läsnä

etä-

yhteydellä

Poissa
Pj, Matti Henttunen x    
1. vpj Matti Huutola x    
J. Heidi Alariesto   x  
J. Jani Köngäs x    
J. Liisa Helin   x  
J. Meeri Vaarala x    
J. Pekka Lehto x    
J. Riikka Knuuti   x  
J. Sanna Konola x    
J. Timo Lappalainen x    
J. Tuomo Hietala     x
Vj. Juha Kauhanen x    
Susanna Junttila, kh:n pj.     x
Henri Ramberg, kh:n edustaja   x  
Miikka Pihlaja, nuorisovaltuuston ed.     x
Jarno Saapunki, vammaisneuvoston ed.   x  
Timo Eskelinen, vanhusneuvoston ed.     x
       
Jaakko Rantsi, toimialajohtaja x    
Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö     x
Samppa Määttä, hallintopäällikkö x    
Hajnalka Kiss- Herttua, vs. palvelualuepäällikkö     x
Tuula Rintala- Gardin, palvelualuepäällikkö x    
Sanna Mäensivu, työllisyyspäällikkö   x  
Anne Puroaho, alueell. palvelujen päällikkö     x
Airi Mattanen, hallintosihteeri, sihteeri x    

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.