Elinvoimalautakunta, kokous 21.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Rovaniemen kaupunki

Kylien kehittämisjaoston pöytäkirja 24.5.2022

 

Palvelualuepäällikkö Elinkeinot ja työllisyys
Hankintapäätös:
§ 12 Päätös Foreammatin option käytöstä, 16.06.2022

Palvelualuepäällikkö Ruoka- ja puhtauspalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 8 Keittiömestarin Irtisanoutuminen ja täyttölupa vakanssille 9240035, 01.06.2022
§ 9 Keittiömestarin toimen täyttölupa vakanssinro 17840008, 01.06.2022

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Delegointipäätös:
§ 34 Elivoimapalvelujen toimialan kesän 2022 sijaisuudet, 16.06.2022
Hankintapäätös:
§ 27 Hanketoiminnan kehittäminen ja rahoituskonsultointi, 02.06.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 31 Hallintopäällikön viran täyttö määräaikaisesti (vakanssinumero 11390002), jatko ajalle 1.9.2022-31.8.2023, 16.06.2022

Työllisyyspäällikkö
Avustuspäätös:
§ 4 Päätös Rovaniemi-lisä, SPR Kontti -ketju, 03.06.2022
§ 5 Rovaniemi-lisä, päätös, Eduro -säätiö sr, 03.06.2022
§ 6 Kuntalisäpäätös, Eduro-säätiö sr, 03.06.2022
§ 7 Rovaniemi-lisä, päätös, Eduro-säätiö sr 6_22, 08.06.2022
§ 8 Avustus ohjaukseen ja työllistymisen tukemiseen, Eduro 0622, 10.06.2022
§ 9 Päätös Rovaniemi-lisä, SPR Kontti -ketju, 10.06.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi
  • Matti Henttunen, matti.henttunen@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjan tiedoksi ja päättää, että lautakunta ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Elinvoimalautakunta toteaa, että viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi, soittamalla numeroon 016 322 6014 (ma - pe klo 9 - 15) tai käymällä Osviitta asiointipisteessä, osoite Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi (avoinna ma - to klo 9 - 16.30 ja pe klo 9 - 15.30; kesä-heinäkuussa ma - to klo 9 - 16, pe klo 9 - 15).

 

 

 

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ja puheenjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.