Elinvoimalautakunta, kokous 2.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy toiminnan raportointi ajalta 1.7. - 31.12.2020

ROIDno-2018-2752

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen matkailu- ja markkinointipalvelujen tavoitteena on vahvistaa matkailun yritystoimintaa ja uuden yritystoiminnan syntymistä. Tavoitteena on matkailun toimialan työpaikkojen lisääminen, mikä edellyttää matkailupalvelujen kysynnän kasvua ja yritysten kannattavuuden parantumista, mikä puolestaan mahdollistaa uudet investoinnit. Kysynnän kasvuun voidaan vaikuttaa tuotekehityksellä, markkinointitoimenpiteillä ja yritysten liiketoimintaosaamisen kasvattamisella.

Rovaniemen kaupunki tekee vuosittain palvelusopimuksen Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n kanssa, missä määritetään Rovaniemen kaupungin yhtiöltä hankkimat matkailu- ja markkinointipalvelut.  Vuoden 2020 palvelusopimus on liitteenä sekä palvelusopimuksen raportointi ajalta 1.1. - 30.6.2020.

Toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen esittelee raportin kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n raportin ajalta 1.1. - 30.6.2020.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:stä toimitusjohtaja Sanna Kärkkäistä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen matkailu- ja markkinointipalvelujen tavoitteena on vahvistaa matkailun yritystoimintaa ja uuden yritystoiminnan syntymistä. Tavoitteena on matkailun toimialan työpaikkojen lisääminen, mikä edellyttää matkailupalvelujen kysynnän kasvua ja yritysten kannattavuuden parantumista, mikä puolestaan mahdollistaa uudet investoinnit. Kysynnän kasvuun voidaan vaikuttaa tuotekehityksellä, markkinointitoimenpiteillä ja yritysten liiketoimintaosaamisen kasvattamisella.

Rovaniemen kaupunki tekee vuosittain palvelusopimuksen Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n kanssa, missä määritetään Rovaniemen kaupungin yhtiöltä hankkimat matkailu- ja markkinointipalvelut.  Palvelusopimuksen mukaan Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy raportoi palvelusopimuksen toteutumisesta kaksi kertaa vuodessa.  Raportointi ajalta 1.7. - 31.12.2020. on liitteenä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

 

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n raportin ajalta 1.7. - 31.12.2020.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kansainvälisten asioiden päällikkö Tuula Rintala-Gardinia.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.