Elinvoimalautakunta, kokous 2.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kaavoituspäällikkö 

Poikkeamispäätökset 27.1.2021 § 1 ja 2 

 

Lupainsinöörit  Yleisten alueiden luvat  21.1. - 18.2.2021: 

Kaivuluvat lupanrot 2021 / 5-13

Sijoitusluvat lupanrot 2021 / 4-11

Muu lupa; liikenneohjauslaitteiden asentamisesta yksityistielle, lupanro 2021 /1

Yleisen alueen käyttöluvat nrot  2021 / 6 , 16

Kaavoituspäällikkö
Hankintapäätös:
§ 5 Valionrannan asemakaavan laatiminen, 10.02.2021
§ 6 Meluselvitys kortteli 281 tontti 3, Siljotie, 10.02.2021
Vireilletulopäätös:
§ 1 Asemakaavan ja tonttijaon muutos kortteli 5605 tontit 1 ja 2 sekä viereinen M-alue, Joulutontuntie, 27.01.2021
§ 2 Asemakaavan ja tonttijaon muutos kortteli 11359 tontit 1 ja 2, Printtivaarantie, 27.01.2021
§ 3 Hirvaan osayleiskaavan muutos, Häkinvaara, 27.01.2021
§ 4 Asemakaavan muutos 15.kaupunginosan katualue, Pasinatie, 27.01.2021

Kaupungingeodeetti
Tonttijakopäätös:
§ 4 Tonttijako 17. kaupunginosan kortteli 4356, 25.01.2021
§ 5 Tonttijako 17. kaupunginosan kortteli 4355, 25.01.2021
§ 17 Tonttijako 14. kaupunginosan kortteli 3, 16.02.2021
§ 18 Tonttijako 13-13182-1, 18.02.2021

Paikkatietoinsinööri
Osoitepäätös:
§ 41 Tien nimeäminen / Karjalanvaarantie, 09.02.2021

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Avustuspäätös:
§ 11 Suomen Punainen Risti Kontti-ketju, kuntalisäpäätös 3/2021, 27.01.2021
§ 12 Maatilojen kehittämishanke, 01.02.2021
§ 21 Rovaniemen Seudun Mielenterveysseura Ry/Rovaniemen Neuvokas, kuntalisäpäätös 4/2021, 09.02.2021
Delegointipäätös:
§ 27 Henkilöstöasioiden delegointi elinvoimapalvelut toimialalla, 16.02.2021
Hankintapäätös:
§ 23 Kaukonlammen kaava-alueen rakentaminen, urakoitsijan valinta, 10.02.2021
§ 26 Asiantuntijapalveluiden hankinta PV-tontin hinta-arviota varten, 15.02.2021
§ 38 Asiantuntijapalveluiden hankinta toimisto- ja liikerakennusten tontin arvon määrittämiseksi, 22.02.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 15 Hankeasiantuntijan valintapäätös, 04.02.2021
§ 22 Palvelukoordinaattorin viran täyttäminen, 10.02.2021
§ 24 Määräaikainen viransijaisuus (vakanssi 72698001), 12.02.2021
§ 29 Arctic Design Week 2021 tapahtuman harjoittelija, 16.02.2021
§ 30 Asiakasvastaavan määräaikaisen viran täyttäminen, 16.02.2021
§ 31 Asiakasvastaavan määräaikaisen viran täyttäminen, 16.02.2021
§ 32 Asiakasvastaavan määräaikaisen viran täyttäminen, 16.02.2021
§ 33 Ohjaamon asiakasvastaavan viran täyttäminen, 16.02.2021
§ 35 Työllisyyskoordinaattorin valintapäätös, 17.02.2021
Muu päätös:
§ 19 Lapin hankintakoulutus -hankkeen omarahoitusosuus, 09.02.2021
§ 20 Arctic Backpacking Trail II -hankkeen omarahoitus, 09.02.2021
Saatavien poistamispäätös:
§ 17 Saatavien poistot elinvoiman toimiala 2020, 04.02.2021
Talouspäätös:
§ 36 Vuoden 2019 kirjanpitoon tehdyt tulojäämäkirjausten oikaisu, 17.02.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi
  • Petteri Pohja, petteri.pohja@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että elinvoimalautakunta ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Elinvoimalautakunta toteaa, että viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Kaavoituspäällikön poikkeamispäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksella erikseen. Näihin päätöksiin ei lautakunnalla ole otto-oikeutta. 

Lupainsinöörin päätökset pidetään yleisesti nähtävänä 3.3. - 24.3.2021 elinvoimatoimialan tekniset palvelut hallintoyksikössä, Mäntyvaarantie 2, 1. kerros. 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta, puhelin 016 322 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma - pe klo 8.00 - 16.00).

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ja puheenjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.