Elinvoimalautakunta, kokous 24.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 156 Valtuustoaloite Septitankkien tyhjennyspiste

ROIDno-2020-2151

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Päivi Alaoja ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemi on matkailukaupunki. Joulun tienoossa meillä liikkuu paljon turistibusseja ja kesäaikana myös karavaanareita. Näiden kemiallisille käymälöille ei ole tyhjennyspaikkaa. Vuonna 2018 todettiin tarkastuksin, että septitankit tyhjennetään tyhjennyspisteen puuttuessa tienvarsille ja levähdyspaikoille, mikä mielestämme pilaa kaupungin maineen puhtaana pohjoisena matkailu- ja luontokohteena ja on lisäksi törkeä ympäristörikos.

Esitämme, että kaupunki ryhtyy selvittämään toteutuskonseptia ja investointia septitankkien valvotulle tyhjennyspisteelle yhteishankkeena kaupungin/kaupunkikonsernin ja huoltoasema-/matkailuyrittäjien ja muiden mahdollisten yrittäjien kesken (autokorjaamot, rengasliikkeet). Palvelun maksullisuus (yritykset/yksityiset) harkitaan erikseen. Ajoneuvon tunnistus (rekisterikilpi) ja automaattinen valvonta pienentävät väärinkäytön riskiä."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuutettu Päivi Alaoja ym.ovat jättäneet valtuustoaloitteen koskien septitankkien tyhjennyspaikkaa Rovaniemelle.  Valtuustoaloitteessa esitetään, etää kaupunki ryhtyy selvittämään toteutuskonseptia ja investointia septitankkien valvotulle tyhjennyspisteelle yhteistyössä yrittäjien kanssa.

Matkailuajoneuvojen kiinteän jätevesisäiliön tyhjennyspaikka eli ajokaivo, on yleensä kannella peitetty aukko maassa. Matkailuajoneuvo ajetaan kaivon päälle tai viereen ja säiliö tyhjennetään joko letkun avulla tai valuttamalla. Joissakin satamissa on mahdollisuus kiinteän säiliön imutyhjennykseen. Ajokaivoon saa Suomessa tyhjentää myös kemssan.

BestPark Oy on avannut matkaparkin Rovaniemellä napapiirillä heinäkuussa 2020.  BestPark Napapiiriillä on kolmen plussan varustetaso, mihin kuuluut mm. saunallinen huoltorakennus, ympärivuotisesti käytössä olevat WC ja suihku, puhdasvesi ja viemäri huoltorakennuksessa, ajokaivo sulan maan aikana, jätehuolto ja ennakkovarattavat riittävän väljät paikat sähköllä. Yöpyä voi kerrallaan yhdestä yöstä kokonaiseen viikkoon.

BestPark tuottaa mahdollisuuden vesi- ja jätevesi sekä kemiallisen wc:n tyhjennykseen BestPark-matkaparkeissa, ja palvelu on tulossa karavaanareiden käyttöön erillisellä maksulla.  Alueen ovi- ja porttikooditekniikka tukee myös yksittäisiä käyntejä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää merkitä tiedoksi saapuneen valtuustoaloitteen ja elinvoimapalvelujen vastauksen sekä saattaa vastauksen tiedoksi aloitteen tekijälle.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Päivi Alaoja

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.