Elinvoimalautakunta, kokous 24.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 147 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kaavoituspäällikkö

Poikkeamispäätökset 23.10.2020 § 20 - 23, 13.11.2020 § 24

Suunnittelutarveratkaisupäätökset 6.11.2020 § 6 - 8

 

Lupainsinöörit  Yleisten alueiden luvat 19.10. - 12.11.2020:

Kaivuluvat lupanrot: 259 - 287

Sijoitusluvat lupanrot: 196 - 204

Yleisten alueiden käyttöluvat nrot: 103, 105

Kaavoituspäällikkö
Vireilletulopäätös:
§ 16 Asemakaavan ja tonttijaon muutos tontille 1-16-6,Valtakatu 23, 13.11.2020
§ 17 Asemakaava ja asemakaavan muutos Ounasvaaran lakialueen RM-alue, Juhannuskalliontie, 13.11.2020
§ 18 Vaiheasemakaava korttelit 10266-10288, Vennivaara, 13.11.2020
§ 19 Vaiheasemakaava Mustikkaharju, Ounasrinne, 13.11.2020

Kaupungingeodeetti
Tonttijakopäätös:
§ 92 Tonttijako 16-6285-1 ja 3, 30.10.2020

Kaupungininsinööri
Hankintapäätös:
§ 40 Linja-autopysäkkien parantaminen, urakoitsijan valinta, 02.11.2020
§ 41 Isoaavantien ja Pappilantien portaalit, urakoitsijan valinta, 02.11.2020
§ 42 Waltti-mobiilipalvelujen hankinta paikallisliikenteeseen, 18.11.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 39 Pysäköinnintarkastajan viran täyttäminen vakanssinro 43305002, 30.10.2020
§ 43 Sähköinsinöörin toimen nimikemuutos 1.1.2021 alkaen, vakanssinro 13570004, 18.11.2020
Muu päätös:
§ 34 Liikenteenohjauksen muutos: Matkajängäntie 30km/h, 23.10.2020
§ 35 Liikenteenohjauksen muutos: Pöykköläntie ja Elokatu, nopeusrajoitusalue 30km/h, 23.10.2020
§ 36 Katusuunnitelman hyväksyminen: Lapinrinne, jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Leppätie-Talvitie, 23.10.2020
§ 37 Liikenteenohjauksen muutos: Väinämöisentie välillä Viirinkankaantie-Pappilantie, 23.10.2020
§ 38 Katusuunnitelman hyväksyminen: Ruokasenkatu välillä Vt4-Rovakatu, 12.11.2020

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Avustuspäätös:
§ 183 Eduro- säätiö sr, kuntalisäpäätös 13/2020, 28.10.2020
§ 184 Myönnetyt yrityspalvelusetelit, 02.11.2020
§ 200 Suomen Punainen Risti Kontti- ketju, kuntalisäpäätös 14/2020, 13.11.2020
Hankintapäätös:
§ 179 Asiakastietojärjestelmän (CRM) kilpailutuksen käynnistäminen, 21.10.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 197 Elinvoimatoimialan talouspäällikön määrääminen, 04.11.2020
§ 198 Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen, 06.11.2020
§ 199 Kemijoen tulvatyöryhmä jäsenten nimeäminen, 09.11.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi
  • Petteri Pohja, petteri.pohja@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että elinvoimalautakunta ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Elinvoimalautakunta toteaa, että viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Kaavoituspäällikön poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisupäätökset on kuulutettu nähtäville erikseen. Lupainsinöörin päätökset pidetään yleisesti nähtävänä 25.11. - 16.12.2020 elinvoimatoimialan tekniset palvelut hallintoyksikössä, Mäntyvaarantie 2, 1. kerros.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta, puhelin 016 322 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma - pe klo 8.00 - 16.00).

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ja puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.