Elinvoimalautakunta, kokous 24.4.2024

§ 36 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Rauni Kenttälä, johdon assistentti, rauni.kenttala@rovaniemi.fi

Perustelut

Ajankohtaisissa asioissa käsitellään mm. seuraavat katsaukset:

Metsähallitus, Kari Männistö

Työllisyyskatsaus, palvelualuepäällikkö Sanna Mäensivu.

Elinvoimalautakunnan talous- ja tavoiteseminaari järjestetään 30.4.2024 klo 9.00 -12.00, Kaupunginvaltuusto, Auditorio, Kairatie 75.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Samppa Määttä, vs. toimialajohtaja, samppa.maatta@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee ajankohtaiset ja valmistelussa olevat asiat tiedoksi.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli Metsähallituksen asiatuntija Kari Männistoä. Männistö oli kokouksessa esittelyn ajan klo 14.04 - 14.40. Tämän asian käsittelyn aikana kokoukseen liittyi klo 14.11 talouspäällikkö Hannu Pessa.
Työllisyysasioista lautakunnalle esitteli palvelualuepäällikkö Sanna Mäensivu.

Elinvoimalautakunnan talous- ja tavoiteseminaari pidetään 30.4.2024 klo 9 -12, kaupunginvaltuuston kokoutila Auditoriossa. 

Elinvoimalautakunta merkitsi yksimielisesti ajankohtaiset ja valmistelussa olevat asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.