Elinvoimalautakunta, kokous 24.4.2024

§ 39 Ilmoitusasiat / Elinvoimalautakunta

ROIDno-2024-55

Valmistelija

  • Rauni Kenttälä, johdon assistentti, rauni.kenttala@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki

  • Kaupunginhallitus, ote pöytäkirjasta § 58 Rovaniemen kaupungin kasvuohjelma 2024 - 2025, 18.03.2024, 5/2024
  • Lapin liiton rahoituspäätös JTF-rahasto 1.3.24: Pyöräily- ja ulkoilureitin rakentaminen Rovaniemen lähiympäristöön (Santa's Trail)  01.04.2024-31.10.2025, hankebudjetti 263 900 euroa / omarahoitus  79 170 euroa.

Kuntaliitto

  • TE-palvelut siirtyvät kuntiin – järjestämme kuntien luottamushenkilöille teams-tilaisuuden ke 8.5.2024 klo 14-15.30

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Samppa Määttä, vs. toimialajohtaja, samppa.maatta@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. Lautakunta päättää oikeuttaa lautakunnan jäsenet osallistumaan Kuntaliiton TE-palvelut siirtyvät kuntiin – järjestämme kuntien luottamushenkilöille teams-tilaisuuden ke 8.5.2024 klo 14-15.30. Rovaniemen kaupunki maksaa osallistujien osallistumismaksut. Osallistumisesta ei makseta kokouspalkkiota.

Päätös

Lautakunta kuuli asiassa vs. toimialajohtaja Samppa Määttää ja elinkeinopäällikkö Anne Puroahoa.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.