Elinvoimalautakunta, kokous 24.4.2024

§ 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija

  • Rauni Kenttälä, johdon assistentti, rauni.kenttala@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Samppa Määttä, vs. toimialajohtaja, samppa.maatta@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja toteaa elinvoimalautakunnan kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Elinvoimalautakunta hyväksyy, että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

 

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 

Nimi Läsnä
kokous-
huoneessa
Läsnä
etä-
yhteydellä
Poissa
Pj, Matti Henttunen X    
1. vpj Matti Huutola   X  
J. Krista Heikkinen X    
J. Jani Köngäs     X
J. Liisa Helin   X  
J. Meeri Vaarala   X  
J. Pekka Lehto X    
J. Riikka Knuuti   X  
J. Sanna Konola     X
J. Timo Lappalainen X    
J. Tuomo Hietala X    
Vj. Heikki Poranen X    
Susanna Junttila, kh:n pj.     X
Päivi Alanne-Kunnari, kh:n edustaja     X
Jimi Pallari nuorisovaltuuston ed. X    
Pertti Ollonen, vammaisneuvoston ed.     X
Timo Eskelinen, vanhusneuvoston ed. X    
Arja Kilpeläinen, lapsi-ja lapsiperheneuv.ed. X    
Samppa Määttä, vs. toimialajohtaja, esittelijä X    
Henna Penttilä vs. hallintopäällikkö X    
Hannu Pessa, talouspäällikkö     X
Sanna Mäensivu, palvelualuepäällikkö   X  
Anne Puroaho, elinkeinopäällikkö X    
Rauni Kenttälä, johdon assistentti, sihteeri X    

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.