Elinvoimalautakunta, kokous 24.4.2024

§ 35 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Rauni Kenttälä, johdon assistentti, rauni.kenttala@rovaniemi.fi

Perustelut

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan varalle Sanna Konola ja Jani Köngäs.
Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 30.4.2024.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 30.4.2024. Pöytäkirja toimitetaan tarkastuksen jälkeen kaupunginhallitukselle sekä julkaistaan 1.5.2024 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko.

 


 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Samppa Määttä, vs. toimialajohtaja, samppa.maatta@rovaniemi.fi

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 30.4.2024.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.

 

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valita Krista Heikkisen ja varalle Timo Lappalaisen. Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 30.4.2024.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.