Elinvoimalautakunta, kokous 24.4.2024

§ 38 Viranhaltijoiden päätösten ja toimielimen päätöksen otto-oikeus

Perustelut

Rovaniemen kaupunki

  • Kylien kehittämisjaoston pöytäkirja 21.3.2024, 2/2024. Nähtävillä 29.3.2024.

Elinkeinopäällikkö
Hankintapäätös:
§ 1 Hankintapäätös: Hyvinvointi- ja luontoelämysmatkailun vetovastuuhankkeen valmistelun tuki, 08.04.2024

Palvelualuepäällikkö Elinkeinot ja työllisyys
Henkilöstöpäätös:
§ 10 Irtisanoutuminen kotoutumisen ohjaajan määräaikaisesta virasta (84116001), 14.03.2024
§ 11 Kotoutumisen ohjaajan valintapäätös. Vakanssi 48337009., 08.04.2024

Työllisyyspäällikkö
Avustuspäätös:
§ 4 140324 Eduro Avustus ohjaukseen ja työllistymisen tukemiseen, 14.03.2024
§ 6 220324 Rovaniemi-lisäpäätös Eduro, 22.03.2024
Muu päätös:
§ 5 Nuorten kesätyötuen jälkihaku vuonna 2024, 15.03.2024

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Samppa Määttä, vs. toimialajohtaja, samppa.maatta@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee edellä olevan viranhaltijapäätöksen tiedoksi, toimielimen pöytäkirjan ja päättää, että lautakunta ei käytä otto- oikeutta edellä olevaan päätökseen. Elinvoimalautakunta toteaa, että viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävillä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Päätöstä koskevan pöytäkirjanotteen voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi, soittamalla numeroon 016 322 6014 (ma - pe klo 9 - 15) tai käymällä Osviitta asiointipisteessä, osoite Koskikatu 19, Rovaniemi (avoinna ma - to klo 9 - 16.30 ja pe klo 9 - 15.30; kesä- heinäkuussa ma - to klo 9 - 16, pe klo 9 - 15).
 

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa vs. toimialajohtaja Samppa Määttää ja elinkeinopäällikkö Anne Puroahoa.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti esittelijän ja puheenjohtajan esityksen mukaisesti


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.