Elinvoimalautakunta, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Oikaisuvaatimus elinvoimajohtajan päätöksestä 25.5.2020 / § 83

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, kohta 20