Elinvoimalautakunta, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Oikaisuvaatimus elinvoimajohtajan päätöksestä 8.6.2020 / § 92

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, kohta 20