Elinvoimalautakunta, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Viranhaltijoiden ja jaoston päätösten otto-oikeus

Perustelut

 

  • kylien kehittämisjaosto 17.6.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 25.6.2020

 

Kaavoituspäällikkö

Poikkeamispäätös 23.6.2020 § 13

 

Lupainsinöörit  Yleisten alueiden luvat 9.6. - 17.8.2020: 

Kaivuluvat lupanrot: 100 - 167

Sijoitusluvat lupanrot: 88 - 134

Yleisten alueiden luvat nrot: 69, 70, 74, 80

 

Elinvoimajohtaja
Avustuspäätös:
§ 9 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 22.06.2020
§ 10 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 30.07.2020
§ 11 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 04.08.2020
§ 12 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 05.08.2020
§ 13 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen,12.08.2020

Kaupungingeodeetti
Tonttijakopäätös:
§ 62 Pohjakartan ja tonttijaon hyväksyminen 10 kaupunginosan kortteleille 10296, 10300 ja 10302, 07.08.2020
§ 66 Tonttijako 10298-(1-6), 13.08.2020
§ 67 Tonttijako 10301-(1-2), 13.08.2020
§ 68 Tonttijaonmuutos 21-5-(15-16), 19.08.2020
§ 69 Tonttijako 10299-(1-3), 13.08.2020

Kaupungininsinööri
Muu päätös:
§ 26 Katusuunnitelman hyväksyminen: Lapinaukean jkpp -tie, 01.07.2020
§ 27 Pohjanpuistikko, la-pysäkki, 02.07.2020

Paikkatietoinsinööri
Osoitepäätös:
§ 75 Osoiteen muutos Pihkaporintiellä Ylikylässä, 29.07.2020

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Avustuspäätös:
§ 93 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 10.06.2020
§ 94 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 10.06.2020
§ 96 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 12.06.2020
§ 97 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 15.06.2020
§ 98 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 15.06.2020
§ 105 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 29.06.2020
§ 108 Rovaniemen seudun mielenterveysseura/Rovaniemen Neuvokas, kuntalisäpäätös 8/2020, 30.06.2020
§ 109 Vanttausjärven kala- ja erämiehet ry, kuntalisäpäätös 9/2020, 30.06.2020
§ 110 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 02.07.2020
§ 111 Myönnetyt yrityspalvelusetelit, 08.07.2020
§ 134 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 13.07.2020
§ 139 Päätös yksinyrittäjän avustushakemukseen, 18.08.2020
Hankintapäätös:
§ 99 Osaamon kokoustilojen kilpailutus, 15.06.2020
§ 101 BusinessRovaniemi.fi -verkkopalvelun toteutuksen hankinta, 22.06.2020
§ 106 Asiantuntijapalveluiden hankinta LH-tontin arviointia varten, 29.06.2020
§ 137 Osaamon kahvilapalveluiden kilpailutus, 07.08.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 107 Kaupungininsinöörin viran tehtäväpalkka, 30.06.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi
  • Petteri Pohja, petteri.pohja@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjan tiedoksi ja päättää, että elinvoimalautakunta ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Elinvoimalautakunta toteaa, että viranhaltijoiden päätökset ja jaoston pöytäkirja ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Kaavoituspäällikön poikkeamispäätös on kuulutettu nähtäville erikseen. Lupainsinöörin päätökset pidetään yleisesti nähtävänä 26.8. - 16.9.2020 elinvoimatoimialan tekniset palvelut hallintoyksikössä, Mäntyvaarantie 2, 1. kerros.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta, puhelin 016 322 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma - pe klo 8.00 - 16.00).

 

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ja puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.