Elinvoimalautakunta, kokous 26.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 174 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Ajankohtaisissa asioissa annetaan seuraavat katsaukset

  • Arctic Design Week -tapahtuman tilannekatsaus
    • Business Rovaniemi muotoilupäällikkö  Taina Torvela
  • Yritysvaikutusten arviointi
  • Hallintosäännön muuttaminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi toimialajohtajan katsaukset ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista sekä muut annetut katsaukset.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli Ramboll Finland Oy:n edustajien Laura Kömin ja Vesa Verrosen esittelyn asiaan Rovaniemen asemanseudun ideasuunnitelma (§ 192). Kuuleminen merkitään myös ko. asian § 192 kohdalle. Merkittiin, että näköyhteys kokoushuoneesta Meetiin saatiin kuntoon.

Elinvoimalautakunta kuuli Arctic Design Week -tapahtuman tilannekatsauksesta Business Rovaniemi muotoilupäällikkö Taina Torvelaa.

Toimialajohtaja Jaakko Rantsi antoi tilannekatsauksen hallintosäännön muuttamisesta, yritysvaikutusten arvioinnista ja Bildeman liiketilan sijoittumisesta Kemiin.

Elinvoimalautakunta merkitsi yksimielisesti ajankohtaiset asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.