Elinvoimalautakunta, kokous 26.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 177 House of Laplandin palvelusopimuksen rahoitus vuonna 2022

ROIDno-2021-3163

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

House of Lapland vastaa Lapin yhteisestä osaaja-, elinkeino, ja matkailumarkkinoinnista sekä markkinoi Lappia kuvauspaikkana av-alan tuotannoille. Yhtiö on pääosin lappilaisten kuntien omistama markkinointi- ja viestintätalo. Rovaniemen kaupunkikonserniin kuuluva Rovaniemen Kehitys Oy on yhtiön suurin yksittäinen omistaja 28,65 prosentin osuudella.  Yhtiön liikevaihto on n. 1,3 milj. euroa. 

Rovaniemen elinvoimalautakunta päätti 2.3.2021 (§26) pidetyssä kokouksessaan palvelusopimuksen solmimisesta House of Laplandin kanssa vuodelle 2021. Palvelusopimuksen kokonaishinta on 110 000 euroa. 

Palvelusopimukseen on kirjattu, että yhtiö raportoin palvelusopimuksen toteutumisesta kahdesti vuodessa.  Palvelusopimuksen raportti on liitteenä.

Toimitusjohtaja Sanna Tarssanen esittelee palvelusopimuksen toteuman ajalta 1.1.–30.6. 2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi House of Laplandin palvelusopimuksen raportin ajalta 1.1. - 30.6.2021.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kansainvälisten asioiden päällikkö Tuula Rintala-Gardinia ja House of Laplandin toimitusjohtaja Sanna Tarssasta.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Elinvoimalautakunta piti kokoustauon klo 16.00 - 16.10.

Valmistelija

Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

House of Lapland Oy on pääosin lappilaisten kuntien omistama markkinointi- ja viestintätalo. Rovaniemen kaupunkikonserniin kuuluva Rovaniemen Kehitys Oy on yhtiön suurin yksittäinen omistaja 28,65 prosentin osuudella.  Yhtiön liikevaihto on n. 1,3 milj. euroa. Yhtiö on perustettu 1999 alun perin Lapin Elämystuotanto Oy:n nimellä.  Yhtiö on toiminut vuodesta 2016 lähtien House of Lapland nimellä.  Rovaniemen kaupunki/Rovaniemen Kehitys Oy ovat olleet rahoittamassa yhtiön toimintaa sen alusta lähtien.

Rahoitus on ollut avustusluonteista toimintaa vuoden 2020 loppuun asti.  Vuoden 2021 osalta avustusluonteisesta toiminnasta on luovuttu ja siirrytty palvelujen ostosopimukseen.  Palvelusopimus mahdollistaa selkeämmän tavoitteiden asettamisen ja helpottaa tavoitteiden toteutumisen seurantaa.  Palvelusopimuksen mukaiseen toimintamalliin siirtyminen edellytti House of Laplandin muuttamista sidosryhmäyksiköksi, jotta suorahankinta oli mahdollista.

Elinvoimalautakunta päätti 2.3.2021 (§ 26) kokouksessaan hyväksyä palvelusopimuksen House of Laplandin kanssa vuodelle 2021.  Palvelusopimuskokonaisuus on 110 000 euroa ja se sisältää markkinointi- ja viestintätoimenpiteitä seuraavilla osa-alueilla:

 1. Palvelut liittyen Lapin markkinointiin audiovisuaalisten tuotantojen kuvauskohteena
 2. Osaaja- ja muuttajamarkkinointi
 3. Lapin liiketoimintamahdollisuuksien markkinointi investointikohteena ja yritysten sijoituspaikkana

Elinvoimalautakunnan päätöksessä todetaan, että palvelusopimuksen allekirjoittamisen edellytyksenä on, että muut kunnat tekevät osaltaan yhtiön toiminnan takaamiseksi riittävän kattavat palvelusopimukset.

House of Laplandilla on ollut haasteellista saada Lapin kuntia osallistumaan yhteiseen Lappi-tason markkinointiin.  House of Laplandin omistajatahot kutsuttiin yhteiseen kokoukseen 28.5.2021 keskustelemaan yhtiön toiminnan rahoituksesta.  Tapaaminen ei tuonut ratkaisua yhtiön rahoitustilanteeseen. Toinen omistajien kokous pidettiin 16.9.2021. Omistajien tilaisuuksissa käytyjen neuvottelujen jälkeen, ei ole näköpiirissä ratkaisua, jonka puitteissa House of Laplandin palveluja hankittaisiin Lapin kuntien taholta riittävästi vaikuttavan näkyvyyden saamiseksi.

House of Laplandin budjettikehys on kokonaisuudessaan 360 000 euroa. Rovaniemen osuus, 110 000 euroa, olisi noin kolmasosa budjettikehyksestä. Meri-Lapin kunnat eivät ole mukana budjettikehyksessä eli kolmasosa väestöpohjasta on jäämässä palvelusopimuksen ulkopuolelle. Meri-Lapin kehittämiskeskus on valmis rahoittamaan House of Laplandia 15 000 eurolla. Kemijärven ja Kittilän maksuosuudet ovat epävarmoja.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää, että Rovaniemen kaupunki ei solmi enää palvelusopimusta House of Laplandin kanssa vuodelle 2022.

Päätös

Nuorisovaltuuston edustaja Miikka Pihlaja on poistunut asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi, koska hän ei voi osallistua salassa pidettävien asioiden käsittelyyn. Peruste: Kh 12.4.2021 § 132 nuorisovaltuuston toimintasääntö.

Kaupunginhallituksen edustaja Henri Ramberg on ilmoittanut esteellisyydestä ja poistunut asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 §, kohta 3, Intressijäävi). 
Kaupunginhallituksen varaedustaja Miikka Keränen liittyi kokoukseen klo 16.05 asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa palvelualuepäällikkö Tuula Rintala-Gardinia.

Matti Huutola esitti Timo Lappalaisen, Heidi Alarieston ja Jani Könkään kannattamana, että elinvoimalautakunta päättää jättää asian pöydälle.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu esitys asian jättämisestä pöydälle, joten asiasta on äänestettävä. Elinvoimalautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan ne, jotka ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla äänestävät Jaa ja ne, jotka ovat Matti Huutolan esityksen kannalla, että asia jätetään pöydälle äänestävät Ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2  (kaksi) Jaa-ääntä ja 9 (yhdeksän)  Ei-ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että lautakunnan päätökseksi on tullut Matti Huutolan esitys, että asia jätetään pöydälle.

Kaupunginhallituksen varaedustaja Miikka Keränen ja jäsen Pekka Lehto poistuivat kokouksesta klo 16.50 tämän asian päätöksenteon jälkeen.

 

Esteellisyys

Henri Ramberg

Äänestystulokset

 • Jaa 2 kpl 18%

  Sanna Konola, Liisa Helin

 • Ei 9 kpl 82%

  Heidi Alariesto, Meeri Vaarala, Matti Huutola, Riikka Knuuti, Timo Lappalainen, Jani Köngäs, Matti Henttunen, Pekka Lehto, Tuomo Hietala

Valmistelija

 • Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin ja House of Lapland Oy:n palvelusopimuksen kokonaiskustannus on 110 000 euroa, joka jakautuu eri ohjelmille seuraavasti:

1.  Only in Lapland – Lapin matkailumarkkinoint        40 000 euroa

2.  Talent Boost – Lapin osaajamarkkinointi               18 000 euroa

3.  Business Lapland – Lapin elinkeinomarkkinointi   17 000 euroa

4.  Film Friendly – Lapin elokuvakomissio                  35 000 euroa

House of Laplandin markkinointiviestintä keskittyy verkkoviestintään sisältäen ostettuja kampanjoita ja panostuksia sisällöntuotantoon.  House of Laplandin verkkosisällöt löytyvät osoitteesta www.lapland.fi

Only in Lapland – Lapin matkailumarkkinointi

Matkailun kasvuohjelman tavoitteena herättää suuren sekä kansallisen että kansainvälisen yleisön kiinnostus Lapin kesää kohtaan sekä kiinnostuksen ohjaaminen Lapin omiin digitaalisiin kanaviin.   Matkailun kasvuohjelman toimenpiteet ovat sisältötuotannon lisäksi liittyneet vaikuttajamarkkinointiin sekä useita palkintoja saaneen Sound of Lapland – hankkeen toimenpiteisiin.  Sound of Lapland – kampanjan kokemuksia ja onnistumista on jatkettu Remixing Lapland kampanjakokonaisuudella. House of Lapland toteutti yhdessä palkitun #SaveSalla – ympäristökampanjan yhteistyössä mainostoimisto Agencia African ja Sallan kunnan kanssa.  Lisäksi House of Lapland on käynnistänyt Virtual Lapland –projektin tuotannon.

Talent Boost – Lapin osaajamarkkinointi

Osaajamarkkinoinnin tavoitteena on Lapin brändääminen houkuttelevana asuinpaikkana ja näin helpottaa osaavan työvoiman saantia alueelle.  House of Lapland moderoi keskustelua sosiaalisen median eri kanavissa ja niistä Mun Lappi: Elämää Lapissa – ryhmä on kasvanut yli 4400 jäsenen i ryhmäksi, jossa Lappiin muuttoa suunnittelevat, juuri Lappiin muuttaneet ja Lapissa jo asuvat kohtaavat toisensa. Touko-kesäkuussa 2021 on toteutettu Töihin Lappiin – kampanjan, jota on jatkettu Koti Lapista – kampanjalla. Kesäkuussa käynnistyi Lapin brändipositiota sekä muuttajapotentiaalia kotimaassa kartoittava kohderyhmätutkimus.

House of Lapland hallinnoi Lapin veto- ja pitovoimaan liittyvää hanketta ”Lapland Talent Attraction”, jonka tavoitteena on tehdä erilaisia laajoja markkinointikampanjoita asukkaiden ja osaavan työvoiman houkuttelemiseksi Lappiin.  Elinvoimalautakunta päätti 2.3.2021 (§ 27) pidetyssä kokouksessaan osallistua hankkeeseen 30 000 eurolla, joka jakautuu vuosille 2021 – 2022.  Päätös edellyttää, että hankkeen muu rahoitus toteutuu suunnitellusti. 

Business Lapland – Lapin elinkeinomarkkinointi

Ohjelma tavoitteena on Lapin brändääminen kasvavana arktisen liiketoiminnan keskuksena sekä houkutella alueelle yritystoimintaa ja sijoittajia.  Toiminnan pääpaino on kohdennetussa sähköisessä viestinnässä ja sisältömarkkinoinnissa.   Markkinointiviestinnän välineinä käytetään lehdistötiedotteita, uutiskirjeitä ja sosiaalista mediaa.  Sisältömarkkinoinnissa nostetaan esille yritysten menestystarinoita sekä ajankohtaisia teemaan liittyviä artikkeleja. 

Toimialoista vahvimmin ovat esillä matkailu, teolliset alat, tutkimus, kehitys ja testaustoiminta.  Sisältöteemoina ovat kestävä liiketoiminta ja luontosuhde sekä ainutlaatuiset olosuhteet, rohkea kehittäminen, investointikohteet ja myynnissä olevat yritykset.

Vuonna 2021 toteutettuja toimenpiteitä sosiaalisen median sisältötuotannon lisäksi ovat Explore the Wild – Lapland Business Expedition kampanjan 1. vaihe, uutiskirjeet, osallistuminen Invest in Finlandin Speed Dating with the World –tapahtumaan sekä kohderyhmätutkimuksen käynnistäminen.

 Film Friendly – Lapin elokuvakomissio

Film Friendly -ohjelma jatkaa Lapin elokuvakomission työtä tavoitteenaan profiloida Lappi kiinnostavana suurtuotantojen kuvauspaikkana erityisesti Yhdysvalloissa ja Euroopassa.  Ohjelman puitteissa osallistutaan eri media- ja filmialan myyntitapahtumiin. 

Lapin elokuvakomission toteutuneita toimenpiteitä vuonna 2021 ovat olleet usean kotimaisen elokuva- ja draamasarja -tuotannon avustaminen kuvauspaikkojen etsimisessä ja ennakkokatselmusmatkojen järjestämisessä.  Lisäksi House of Lapland on toteuttanut asiakkaille suunnatun kyselytutkimuksen. House of Lapland raportoi vuoden 2021 ensimmäiseltä kvartaalilta 20 eri tuotannon etsineen kuvauspaikkaa Lapin elokuvakomission kautta ja 12 Lapissa kokonaan tai osittain kuvatun tuotannon toteutumisesta.  Vuoden 2021 toisen kvartaalin aikana 10 uutta tuotantoa etsi kuvauspaikkaa Lapin elokuvakomission kautta ja Lapissa kokonaan tai osittain kuvattua tuotantoa toteutui 8 kpl.

Elinvoimalautakunnan 28.9.2021 (§ 156) pidetyssä kokouksessa käydyn keskustelun perusteella esille nousseita asioita olivat:

1. Markkinoinnin vaikuttavuus ja House of Lapland Oy:n esittämien lukujen todennettavuus

House of Laplandilta on pyydetty tarkentativia tietoja koskien markkinoinnin vaikuttavuuden mittaamista ja perusteita heidän esittämille näkyyvyyden luvuilla.  Näitä lukuja todentavaa dataa ei ole saatu, vaan annetuissa vastauksissa on viitattu aineistoon, joka esiteltiin elinvoimalautakunnan kokouksessa 31.8.2021 (§ 138).  House of Laplandin vastaukset ovat liitteenä.

2. Tilanne muiden kuntien mahdollisen rahoituksen osalta

Muiden kuntien mahdollisista rahoitusosuuksista ei ole saatu lisätietoa.

3. House of Lapland Oy:n toiminnan vaihtoehtojen tarkastelu

House of Lapland Oy:n toimintamallista käytiin vuonna 2020 laajat neuvottelut Lapin eri toimijoiden kanssa. Yhtiön hallitus päätti syksyllä 2020 muuttaa yhtiön toimintamallia niin, että toimintaan osallistuvat kunnat solmivat yhtiön kanssa palvelusopimuksen yleisluonteisen avustusrahoituksen sijasta. Palvelusopimus mahdollistaa selkeämmän tavoitteiden asettamisen ja helpottaa tavoitteiden toteutumisen seurantaa.  

Rovaniemen kaupunki on lisäksi analysoinut eri vaihtoehtoja kaupungin rahoitusosuuden osalta.

4. Lappi-tason yhteinen markkinointi

Lappi -tason yhteinen markkinointi koetaan edelleen tarpeelliseksi.  Rovaniemen kaupunginhallitus hyväksyi 11.10.2021 (§ 387) kaupungin lausunnon Lappi-sopimukseen vuosille 2022-2025.  Lausunnossa todetaan, että Lappi-sopimuksessa tulisi ottaa tarkemmin kantaa, miten Lapin yhteisestä markkinoinnista sovitaan tulevaisuudessa. Lappi-tason markkinoinnin järjestäminen kestävälle rahoituspohjalle on tärkeää.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää,​ että Rovaniemen kaupunki ei solmi enää palvelusopimusta House of Laplandin kanssa vuodelle 2022.

Päätös

Nuorisovaltuuston edustaja Miikka Pihlaja on poistunut asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi, koska hän ei voi osallistua salassa pidettävien asioiden
käsittelyyn. Peruste: Kh 12.4.2021 § 132 nuorisovaltuuston toimintasääntö.

Vanhusneuvoston edustaja Timo Eskelinen on poistunut asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi, koska hän ei voi osallistua salassa pidettävien asioiden
käsittelyyn. Peruste: Kh 26.4.2021 § 148 vanhuseuvoston toimintasääntö.

Kaupunginhallituksen edustaja Henri Ramberg on ilmoittanut esteellisyydestä ja
poistunut kokouksesta ennen asian käsittelyä klo 16.50 (Hallintolaki 28 §, kohta 3,
Intressijäävi), 

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa palvelualuepäällikkö Tuula Rintala-Gardinia ja talouspäällikkö Jari Airaksista.

Maija Haase esitti, että elinvoimalautakunta päättää, että Rovaniemen kaupunki jatkaa palvelusopimuksen valmistelua House of Laplandin kanssa ja päättää HOL:n ehdottaman toimintamallin mukaisesti vähintään vuoden 2021 investointia vastaavasta investoinnista (palvelusopimuksen kokonaishinta on 110 000 euroa/vuosi) kuten tapana on ollut, seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 2022-2024. Jos House of Laplandin toiminnassa on kehitettävää, näitä keskusteluja tulisi avoimesti jatkaa ko. yhtiön ja muiden sopimustahojen kanssa. 
Puheenjohtaja totesi, että Maija Haasen esitys raukeaa kannattamattomana.

Matti Huutola esitti Timo Lappalaisen ja Meeri Vaaralan  kannattamana, että rahoitusta jatketaan vuodelle  2022.

Kaupunginhallituksen varaedustaja Miikka Keränen liittyi kokoukseen klo 17.40 tässä vaiheessa asian käsittelyä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu toimialajohtajan pohjaesityksestä poikkeava esitys, joten asiasta on äänestettävä. Elinvoimalautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan ne, jotka ovat toimialajohtajan pohjaesityksen kannalla äänestävät Jaa, ja ne jotka ovat Matti Huutolan esityksen kannalla äänestävät Ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin seitsemän (7) Jaa-ääntä ja neljä (4) Ei-ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että toimialajohtajan esitys on tullut elinvoimalautakunnan päätökseksi.

Esteellisyys

 • Henri Ramberg

Äänestystulokset

 • Jaa 7 kpl 64%

  Jani Köngäs, Heidi Alariesto, Riikka Knuuti, Pekka Lehto, Tuomo Hietala, Liisa Helin, Matti Henttunen

 • Ei 4 kpl 36%

  Meeri Vaarala, Maija Haase, Timo Lappalainen, Matti Huutola

Tiedoksi

House of Lapland Oy

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Elinvoimalautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.