Elinvoimalautakunta, kokous 26.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 196 Ilmoitusasiat / Elinvoimalautakunta

ROIDno-2020-223

Perustelut

Rovaniemen kaupunki

- Perusturvalautakunnan päätös 22.06.2021 § 86  / Asuin- ja palvelukorttelin valmistelun tilannekatsaus / korttelin sijainnista päättäminen

- Vammaisneuvosto 8.10.2021 § 23 /  Vammaisneuvoston edustajien valinta lautakuntiin ja kaupunginvaltuustoon

Toimielin

 Edustaja

 Varaedustaja

Elinvoimalautakunta

Jarno Saapunki

Eveliina Mäkiranta

Vammaisneuvoston jäsen kutsutaan kokoukseen puhe- ja läsnäolo-oikeudella, pois lukien salassa pidettävät asiat.

- Napapiirin kiertotalouspuistohanke webinaari 9.12.2021 klo 8 - 12

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Elinvoimalautakunta kävi Asuin- ja palvelukorttelin valmistelun tilannekatsauksen (perusturvalautakunnan päätös 22.6.2021 § 86) osalta keskustelun ja toteaa, että elinvoimalautakunnan mielestä nykyisten eri konserniyhtiöiden tilat on syytä läpikäydä ensin ennen uusia investointeja. Ensi vuonna käynnistetään hyvinvointialueiden toiminta ja päätökset näistä kuuluvat heille. Päätös lähetetään tiedoksi tilajaostolle, Rovaniemen markkinakiinteistölle ja hyvinvointilautakunnalle. 
Muutoin elinvoimalautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti. 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.