Elinvoimalautakunta, kokous 26.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 172 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja toteaa elinvoimalautakunnan kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Elinvoimalautakunta hyväksyy, että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kävi läpi osanottajat. 

Läsnä kokoustilassa olivat elinvoimalautakunnan puheenjohtaja Matti Henttunen, elinvoimalautakunnan jäsenet Heidi Alariesto, Jani Köngäs, Liisa Helin, Pekka Lehto, Riikka Knuuti, Timo Lappalainen, Tuomo Hietala ja varajäsen Maija Haase. Etäyhteyden kautta kokoukseen osallistui jäsenet Matti Huutola ja Meeri Vaarala. Poissa jäsen Sanna Konola.

Muista paikalla olleista kokoustilassa läsnä olivat vanhusneuvoston edustaja Timo Eskelinen, toimaialajohtaja Jaakko Rantsi, talouspäällikkö Jari Airaksinen, palvelualuepäälliköt Jukka Ylinampa ja Tuula Rintala-Gardin, hallintopäällikkö Samppa Määttä ja hallintosihteeri Airi Mattanen. Etäyhteyden kautta kokoukseen osallistuivat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttila, kaupunginhallituksen edustaja Henri Ramberg, nuoriovaltuuston edustaja Miikka Pihlaja, vammaisneuvoston edustaja Jarno Saapunki, kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi, kaupungingeodeetti Pertti Onkalo ja työllisyyspäällikkö Sanna Mäensivu.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että pykälät 190 - 195 käsitellään 176 pykälän jälkeen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.