Elinvoimalautakunta, kokous 26.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 189 Kuntalaisaloite: soutuveneitä kuntalaisten käyttöön

ROIDno-2021-2929

Valmistelija

  • Kari Lukkarinen, metsätalousinsinööri, kari.lukkarinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Tuomas Tuisku on laatinut kuntalaisaloiteen, missä esitetään, että Rovaniemen kaupunki järjestää  soutuveneitä kuntalaisten vapaaseen käyttöön Rovaniemen taajama-alueen lähivesillä ja mahdollisuuksien mukaan myös kunnan suosituille järvialueille. Yhdyskuntatekniikan yksikkö on tutkinut aloitetta ja toteaa seuraavaa.

Rovaniemen kaupungin perustehtäviin kuuluu tiettyjen virkistyspalvelujen tuottaminen ja niiden toimintaympäristön mahdollistaminen kaupunkilaisten käyttöön. Veneilypalvelut (venereitit- ja satamat ja veneenlaskuluiskat) ovat veneilyn toimintaympäristöä, mikä mahdollistaa rovaniemeläisille harrastaa veneilyä, mutta itse varsinaisten veneiden hankinta, ylläpito, talvisäilyttäminen jne. ei kuulu kaupungin perustehtäviin.

Vaihtoehtoisesti voidaan etsiä yhteistyökumppaneita kyseisen palvelun järjestämiseen. Venepaikkavuokralaisena on yhdistyksiä tai seuroja, jotka voivat tarjota jäsenilleen soutuveneen vapaaseen käyttöön. Tältä pohjalta asiaa voidaan kehittää ja etsiä uusia toteuttamiskeinoja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedokseen saapunen aloitteen ja yhdyskuntatekniikan vastineen

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa palvelualuepäällikkö Jukka Ylinampaa.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, metsätalousinsinööri

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.