Elinvoimalautakunta, kokous 26.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 173 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Riikka Knuuti ja varalle Sanna Konola.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 1.11.2021.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajaksi Riikka Knuutin ja varalle Timo Lappalaisen. Muutoin elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.