Elinvoimalautakunta, kokous 26.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 188 Valtuustoaloite Ahkiomaantie kehittäminen

ROIDno-2021-1148

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Miikka Keränen ym. jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Ahkiomaantie on keskeisessä asemassa alati kehittyvän Rantavitikan, Viirinkankaan ja Keltakankaan alueen osalta. Alueella sijaitsee muun muassa korkeakoulujen kampukset sekä paljon opiskelija-asuntoja. 

Nykyisellään Ahkiomaantie on kuitenkin tarkoitustaan heikosti palveleva. Varsinkin talviaikaan syntyy ongelmia, kun toista kaistaa käytetään esimerkiksi matkailuautojen säilyttämiseen, jolloin tietä ei voida aurata riittävästi. Jalankulkijoille tarkoitetut tiet ovat kapeita ja huonossa kunnossa. Tiellä on siis usein mahdollisia vaaratilanteita. 

Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemen kaupunki selvittää Ahkiomaantien kehittämistä etenkin turvallisuuden näkökulmasta. Selvityksessä voidaan esimerkiksi kartoittaa mahdollisuus ohjata parkkeeraaminen alueella pois ajokaistalta, jalkakäytävän laajentamista ja jopa Ahkiomaantien muuttamista yksisuuntaiseksi tarkoituksenmukaisilta osin."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

 • Aku Raappana, suunnittelupäällikkö, aku.raappana@rovaniemi.fi

Perustelut

Miikka Keränen ym. ovat jättäneet valtuustoaloitteen koskien Ahkiomaantien liikennejärjestelyjä.

Yhdyskuntatekniikka on tutkinut asiaa ja toteaa seuraavaa:

Kuten aloitteessa on kuvattu, Ahkiomaantie on osa merkittävän pyöräilyn ja jalankulun yhteyttä Eteläkeskuksen ja kaupunkikeskustan suunnasta Rantavitikalle. Vuonna 2019 valmistui Harjulammen rantaa pitkin Ahkiomaantien mutkaan ulottuva osuus erillisestä jalankulku- ja pyörätiestä. Mutkasta Väylätielle  Ahkiomaantien ongelmana on poikkileikkaus, jossa on reunakivin rajattu 6 metriä leveä ajorata ja molemmin puolin 2 metriä leveät jalkakäytävät. Pyöräily tapahtuu ajoradalla sekaliikenteenä autojen kanssa. Pysäköinti on sallittu osalla katua kadun toisella puolella. Alueella on selkeästi tarvetta myös asukkaiden kadunvarsipysäköintiin ja myös yön yli pysäköintiä on runsaasti. Pysäköidyn ajoneuvon kohdalla katu on käytännössä yksikaistainen ja pysäköinnin puolella vastaantulijaa joutuu väistämään tonttiliittymien kohdalla. Pyöräilijä kokee hankalaksi ja turvattomaksi ahtaalla ajoradalla pyöräilyn ja usein tämä johtaa luvattomaan ajamiseen kapealla jalkakäytävällä. Myös autolla liikkuvilta asukkailta on tullut palautetta kadunvarsipysäköinnin aiheuttamasta haitasta ja koetuista vaaratilanteista.

Katu on kohtuullisessa kunnossa, eikä saneeraustarvetta myöskään vesihuollon osalta ole lähivuosina näköpiirissä, joten väylän poikkileikkauksen uusiminen (VE 4) ei ole taloudellisesti perusteltua.

Pyöräliikenteen suunnitteluohjeen mukaan sekaliikennekatu on perusratkaisu, kun autoliikenteen määrä on alle 2000 ajon/vrk. Ahkiomaantiellä liikennemallin ennuste 2040 on autoja 1200 ajon/vrk ja pyöriä 230 vuorokaudessa.

Yhdyskuntatekniikka on kartoittanut tilanteen korjaamiseksi seuraavia vaihtoehtoja:

VE0: pysäköintikielto koko kadun matkalle + hidasteita nopeuksien ja läpiajon hillitsemiseksi

 • kustannusvaikutus noin 20 000 €
 • kadunvarsipysäköinti poistuu
 • parantaa pyöräilyn olosuhteita
 • autoilijat ja pyöräilijät jakavat saman katutilan

VE1: katkaistaan katu noin puolivälissä olevan puiston kohdalta. Rakennetaan katkon molemmin puolin pysäköintipaikat ja  yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie katuosuuksien välille.

 • kustannusvaikutus 180 000€ (pysäköintipaikat 19 kpl, JKPP-tie 147 m)
 • kadunvarsipysäköinti poistuu, mutta pysäköintialueet tarjoavat tilaa vieras- ja asiointipysäköintiin kohtuulliselta etäisyydeltä
 • läpiajoliikenne poistuu
 • parantaa pyöräilyn olosuhteita
 • autoilijat ja pyöräilijät jakavat saman ajoradan katuosuuksilla
 • vaatii kaavamuutoksen

VE2: osoitetaan katuosuus rantareitin päästä Väylätielle pyöräkaduksi + hidasteita nopeuksien ja läpiajon hillitsemiseksi

 • kustannusvaikutus noin 20 000 €
 • kadunvarsipysäköinti poistuu
 • parantaa pyöräilyn olosuhteita
 • vaatii autoilijalta kärsivällisyyttä sovittaa vauhti pyöräilijän nopeuteen (turvallisuus?)
 • suunnitteluohjeen mukaan pyöräilijöitä pitäisi olla osan aikaa vuodesta kaksi kertaa autoilijoita enemmän. Pyöräilyn osuuden näin suuri lisääntyminen ei näytä todennäköiseltä.

VE3: katu muutetaan yksisuuntaiseksi + hidasteita nopeuksien ja läpiajon hillitsemiseksi

 • kustannusvaikutus noin 20 000 €
 • aiheuttaa asukkaiden jokaiselle matkalle 1,7 km ylimääräisen matkan (matka-aika, kustannukset, päästöt)
 • pyöräily on sallittava molempiin suuntiin, pyöräkaistat ja ajorata voidaan toteuttaa minimimitoilla 1,25+3,5+1,25=6 m (po. 1,5+4,0+1,5=7 m)
 • kadunvarsipysäköinti poistuu. Kadunvarsipysäköinti mahdollista vain, jos pyöräilykin yksisuuntaista.
 • VE 0 parantaa pyöräilyn olosuhteita yhtä hyvin, on selkeämpi ja on asukkaiden kulkemisen kannalta selkeästi parempi

VE4: kadun peruskorjaus uuteen poikkileikkaukseen yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie 3,5 m+ ajorata 5,5 m + pysäköinti 2,5 m (jkpp rannan puolella)

 • kustannusvaikutus 620 000 €
 • parantaa pyöräilyn olosuhteita
 • mahdollistaa pysäköinnin katualueella
 • katutila ahdas toteutukseen, ympäristöön sovitukseen ja lumitilaksi noin 0,5 m puolelleen
 • väyläosien leveydet silti tingittyjä (parempi 4,0+5,5+2,5)
 • länsipuolen tonteilta liitytään pysäköityjen ajoneuvojen välistä

Yhdyskuntatekniikka toteaa, että vain vaihtoehdoissa VE1 ja VE 4 toteutuu sekä pyöräilyn olosuhteiden parantaminen että pysäköinnin mahdollistaminen katualueella. Vaihtoehdon VE1 toteuttaminen vaatii kaavamuutoksen. Yhdyskuntatekniikka esittää, että VE1 vaatimien liikenne- ja katujärjestelyjen vaikutusten tutkimiseksi käynnistetään kaavamuutos. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedokseen saapuneen aloitteen sekä yhdyskuntatekniikan yksikön vastauksen.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa suunnittelupäällikkö Aku Raappanaa.
Nuorisovaltuuston edustaja Miikka Pihlaja  poistui kokouksesta asian kuulemisen aikana klo 18.50.
Kaupunginhallituksen edustaja Henri Ramberg poistui kokouksesta klo 19.14  asiasta käytävän keskustelun aikana.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, Pyhäjärvi, Raappana, Riihiniemi

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.