Elinvoimalautakunta, kokous 26.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 186 Valtuustoaloite Kansallinen kaupunkipuisto -hanke

ROIDno-2021-1973

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutetut Jaakko Portti, Miikka Keränen ja Terhi Heikkilä jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemi ottaa “kansallinen kaupunkipuisto”  - hankkeen uudelleen työn alle.

PERUSTELUT

Rovaniemen “kansallisen kaupunkipuiston” tarveselvitys käynnistyi 2006 tehdystä valtuustoaloitteesta. Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2009 talousarvion käsittelyn yhteydessä, että edellytykset kansallisen kaupunkipuiston perustamiselle selvitetään. 

Myös Rovaniemen 1. kaupunginosayhdistys 21.9.2009 tehnyt aloitteen, jossa toivottiin kaupunkia edistävän kansallisen kaupunkipuiston perustamista Rovaniemelle.

Suomessa on tällä hetkellä kymmenen kansallispuistoa ja Tampereen kansallisen kaupunkipuiston hakemus on lähtenyt ympäristöministeriöön. Puiston tavoite on turvata arvokkaiden kaupunkiympäristöjen säilyminen ja kehittäminen.

Ympäristöministeriön ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flanderin  mukaan Rovaniemellä oli hyvät mahdollisuudet saada kansallinen kaupunkipuisto rikkaan tarinaperinteen ja luonnon ja vuoksi. Lisäksi kaikki jo perustetut kansalliset kaupunkipuistot sijaitsevat Etelä-Suomessa, kun Rovaniemen kansallinen kaupunkipuisto sijoittuu pohjoiseen.

Se liittyisi suoraan Ounasjoen alueeseen. Puistoon kuuluisi Kemijoen ranta-alueita ja osa Ounasvaarasta. Lisäksi siihen sisältyisi Ounaskosken uimaranta, Koskipuisto ja leirintäalue. 

Matkailu- ja luonnon läheisenä kaupunkina Rovaniemelle kansallinen kaupunkipuisto status olisi niin imagon kuin brändinkin kannalta erinomainen asia. 

Tarveselvitys sivulla 61 todetaan "Matkailun tavoitteet eivät ole ristiriidassa kansallisen kaupunkipuistohankkeen vuoksi, mikäli matkailuun liittyvät hankkeet toteutetaan tyylikkäästi niillä alueilla, jotka ovat tai kytkeytyvät kansallisen kaupunkipuiston alueeseen. 

Valtio on myös tukenut kansallisen kaupunkipuistoon kuuluvia hankkeita varsin merkittävillä summilla.

Suomen ensimmäisen kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Hämeenlinnaan tulee ensi vuonna kuluneeksi jo 20 vuotta. Juhlavuotta silmällä pitäen kaupunki aikoo kunnostaa Vanajaveden rantareitin ja parantaa Aulangon saavutettavuutta. Lisäksi Hämeenlinnan kaupunki kehittää suojellun Sibeliuksen metsän reitistöä. – Näihin hankkeisiin Hämeenlinnan kaupunki on saanut vastikään avustusta ympäristöministeriöltä. Summa on 261 800 euroa.

Ympäristöministeriö on myöntänyt Forssan kansalliselle kaupunkipuistolle avustusta 300 000 euroa.Myös Heinolan kaupunki saa avustusta kansallisen kaupunkipuistonsa kunnostamiseen ja kehittämiseen avustusta lähes 394 265 euroa."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuutettu Jaakko Portti on laatinut valtuustoaloitteen kansallisen kaupunkipuiston suunnittelun uudelleen aloittamisesta Rovaniemelle. Yhdyskuntatekniikan yksikkö on tutkinut aloitetta ja toteaa seuraavaa:

Rovaniemen kaupunginhallitus on 28.5.2018, kokous nro 14, pidetyn kokouksen perusteella päättänyt keskeyttää kansallisen kaupunkipuisto -hankkeen päätöksen mukaisin perusteluin. Kansallisen kaupunkipuiston suunnittelun uudelleen aloittamiselle ei ole tullut kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen uusia merkittäviä perusteita.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi saapunen aloitteen ja yhdyskuntatekniikan vastauksen.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa palvelualuepäällikkö Jukka Ylinampaa.

Maija Haase esitti, että hän kannattaa  Kaupunkipuiston perustamista. Puiston aluetta voitaisiin rajata hieman toisin kuin alkuperäisessä luonnoksessa on esitetty.  Puistoon voitaisiin sisällyttää esimerkiksi Ounasjoki-suiston alue sekä Ounasvaara. 
Puheenjohtaja totesi, että Haasen esitys raukesi kannattamattomana.

Elinvoimalautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, Yhdyskuntatekniikan yksikkö

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.