Elinvoimalautakunta, kokous 26.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 184 Valtuustoaloite yrityspuistohanke Rovaniemelle

ROIDno-2021-1991

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Matti Henttunen jätti puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Yrityspuistohanke Rovaniemelle, jossa pienet matalan kynnyksen aloittavat ja nykyiset aktiiviset yrittäjähenkiset pääsevät toteuttamaan itseään ja tuomaan alueellemme elinvoimaisuutta ja yhteiskunnallista toimeliaisuutta jota Rovaniemi tarvitsee selvitäkseen tulevista vuosista.

Aiheeseen liittyen yritysvaikutusten analysointi on useista puheista huolimatta jäänyt organisaatiouudistuksen käytännön toimien varjoon. Pyydämme että kaupunki suhtautuu asiaan sen vaatimalla vakavuudella."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Matti Impiö, matti.impio@rovaniemi.fi
  • Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuutettu Matti Henttunen on jättänyt kaupungin valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Yrityspuistohanke Rovaniemelle, jossa pienet matalan kynnyksen aloittavat ja nykyiset aktiiviset yrittäjähenkiset pääsevät toteuttamaan itseään ja tuomaan alueellemme elinvoimaisuutta ja yhteiskunnallista toimeliaisuutta jota Rovaniemi tarvitsee selvitäkseen tulevista vuosista.

Aiheeseen liittyen yritysvaikutusten analysointi on useista puheista huolimatta jäänyt organisaatiouudistuksen käytännön toimien varjoon. Pyydämme että kaupunki suhtautuu asiaan sen vaatimalla vakavuudella."

YRITYSPUISTO

Yrityspuistolla tarkoitetaan yleensä paikkaa, johon on keskitetty usean yrityksen toimistotilat ja yritysten tarvitsemat palvelut. Tällä toimitilakonseptilla pyritään kehittämään työympäristöjä, tehostamaan organisaation toimintaa ja edistämään ihmisten työssä viihtymistä. Yrityspuistojen käyttäjäyritykset ovat usein pieniä startup-yrityksiä. Valtustoaloitteen tekstin perusteella yrityspuisto-käsite on samantyyppinen kuin edellä on kuvattu — yrityspuistolla tarkoitetaan edellä mainitulla tavalla matalan kynnyksen toimitiloja, joiden avulla mahdollistetaan yritysten alkuvaiheen käynnistyminen ja kasvu.

Vuosien 2000-2010 aikana on Rovaniemellä selvitetty erilaisten yrityshautomoiden ja -kiihdyttämöjen tarvetta hankerahoituksella. Viimeksi vuosina 2011-2012 Rovaniemen kaupungin silloinen elinkeinoyhtiö Rovaniemen Kehitys Oy selvitti kahden vuoden ajan luovien alojen yrityshautomon tarvetta. Luovien alojen hautomohanketta tehtiin tiiviissä yhteistyössä yhdessä alan koulutuslaitosten kanssa ja haettiin vaihtoehtoisia toimintamalleja koko Suomesta. Hankkeen loppuvaiheessa hautomoon osallistujien toimialaa laajennettiin laajasti eikä luovien alojen toimialoihin kuuluminen ollut välttämättömyys.  Hankkeessa ei löydetty niin kiinnostavaa toimintakonseptia ja tarvetta yrityshautomoon, että hautomoa olisi perustettu. Yrityshautomon suunnitellut palvelut ja vuokrat olivat merkittävästi tuettuja, mutta tästä huolimatta sitoutumishalukkuutta ei löytynyt.

Pari vuotta hankkeen päättymisen jälkeen joukko nuoria yksinyrittäjiä lähestyi Rovaniemen Kehitys Oy:tä pyytäen Kehitystä vuokraamaan, remontoimaan ja hallinnoimaan tiloja Rovakadun ja Ruokasenkadun kulmasta 3. kerroksesta, josta alettiin käyttää nimeä Roihub. Rovaniemen kaupunki osana Rovaniemen Kehitys Oy:n palvelusopimusta mahdollisti Roihubin toiminnan käynnistämisen ja ylläpidon mm. sitoutuen maksamaan alkuvaiheessa vuokrakulujen ja vuokratuottojen mahdollisen erotuksen, mikäli toiminta alussa olisi tappiollista.

Roihubin toiminta käynnistyi vuonna 2015. Toimitilat olivat niin kiinnostavat, että tappiotakausta ei tarvinnut käyttää vuokratilojen täyttyessä. Roihubissa oli paljon yrittäjien oma-aloitteista yhteisöllistä toimintaa, yrityksen oppivat tekemään yhteistyötä ja verkostoituivat keskenään. Tilojen vapautuessa tiloja tarjotaan ensisijaisesti olemassa oleville vuokralaisille ajatuksena tarjota tilojen vaihtamis- ja lisäämismahdollisuutta. Roihubissa usea yritys kasvoikin niin suureksi, että toiminta oli järkevämpi siirtää Roihubista pois suurempiin yhtenäisiin toimitiloihin.

Toimistohuoneita vuokrataan myös yhdessä kahdelle yritykselle, jolloin kustannustaso jää edulliseksi. Tilassa on myös jaettu työhuone, jossa vuokrataan yhtä pöytäpaikkaa hintaan 100 €/kk + alv.  Vuokrataso yleisesti ottaen on kohtuullinen sijaintiin ja palveluihin nähden. Palveluihin kuuluvat nopea valokuituyhteys langallisena ja langattomana, perusvakuutus, perussiivous, sähkö, vesi ja maksuton neuvotteluhuoneen käyttöoikeus. Huoneissa on viilennysmahdollisuus ja myös yhteinen viihtyisä oleskelutila sekä tarpeelliset sosiaalitilat. Rovaniemen kaupunki on tukenut vuosittain muutamilla tuhansilla euroilla Roihubin kehittämistä Roihubin yhteisön päättämiin kehittämiskohteisiin. Roihubin vuokrausaste oli useiden vuosien ajan lähes 100 % pois lukien jaetun työhuoneen pöytäpaikat, joille ei näyttänyt olevan kysyntää. Näiden tilojen vuokrausaste vuosien ajan oli 33 %. Roihubin toiminta siirtyi osana Rovaniemen Kehitys Oy:n toiminnan uudelleenorganisointia Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:lle toukokuun alusta 2020. Ilmeisesti koronapandemian sekä perustajayritysten muutettua pois suurempiin tiloihin tilojen kiinnostavuus on pienentynyt. Vuokrausaste viimeisimmän vuoden aikana on ollut noin 80-85 %.

Lapin yliopistolla on tarjolla Arcta-toiminnan kautta matalan kynnyksen ja edullisen hintatason toimitiloja alkaville yrityksille.

Flatlight Creative House on luonut toimistohotellityyppisen toimitilakokonaisuuden nimeltään Y-North Varastotielle Rovaniemellä. Heillä on tarjolla yhteisölliset ja monipuolisilla palveluilla varustetut toimistotilat useille kymmenille yrittäjille.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Rovaniemen kaupungin elinkeinopalvelut ovat vuosien mittaan selvittäneet yrityshautomoiden ja yrityspuistojen tarvetta useilla eri hankkeilla. Yrityshautomoille ei ole ollut luontaista kysyntää eikä sitoutumista. Paras versio yrityspuistosta ja –hautomosta on ollut Roihub, jonka toiminta käynnistyi yrittäjien aktiivisuudesta ja selkeästä tarpeesta. Sittemmin yksityisen yrityksen konsepti Y-North sekä Lapin yliopiston startup-tilat ovat lisänneet yrityspuistotyyppisten toimistotilojen tarjontaa.

YRITYSVAIKUTUSTEN ANALYSOINTI

Rovaniemen Yrittäjät ry:n hallitus haastoi 13.4.2021 Lapin Kansassa julkaistussa haasteessaan Rovaniemen kaupungin virkamiehet miettimään Rovaniemen elinvoimaisuuden kehittämistä ja paikallisten yritysten huomioimista yrittäjäystävällisemmän kaupungin luomiseksi. Rovaniemen kaupunginhallitus päätti ma 26.4 kokouksessaan ottaa yrittäjien julkiseen haasteen vastaan tavoitteenaan edistää ja luoda kaikin tavoin yrittäjäystävällisempää kaupunkia. Kaupunginhallitus päätti, että Rovaniemen kaupunki käynnistää yritysvaikutusten arviointimenettelyn sisäänajon päätöksentekoprosesseihin kuluvan vuoden [2021] aikana.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

 

Elinvoimalautakunta päättää merkitä tiedoksi saapuneen valtuustoaloitteen ja elinvoimapalvelujen vastauksen sekä saattaa vastauksen tiedoksi aloitteen tekijälle.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa palvelualuepäällikkö Tuula Rintala-Gardinia.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Palvelualuepäällikkö/elinkeinot ja työllisyys

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.