Elinvoimalautakunta, kokous 26.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 175 Viranhaltijoiden ja toimielimen päätösten otto-oikeus

Perustelut

  • Kylien kehittämisjaoston pöytäkirja 30.09.2021. Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 8.10.2021

 

Kaavoituspäällikkö 

Poikkeamispäätökset 8.10.2021 § 29 - 31

 

Lupainsinöörit  Yleisten alueiden luvat  22.9. - 15.10.2021: 

Kaivuluvat lupanrot 2021 / Kaivuluvat 251-293

Liikenteenohjauslaitteiden asentamisluvat yksityistielle 2021 / 7 

Maastoliikenneluvat 4 ja 5 

Sijoitusluvat lupanrot 2021 / 172-182 

 

Alueellisten palvelujen päällikkö
Avustuspäätös:
§ 1 Taitava Lappi -joulumarkkinat, 14.10.2021
§ 2 Asukastoiminnan tukeminen / Lapin koiti- ja mökkiyhdistys ry, 14.10.2021

Kaavoituspäällikkö
Vireilletulopäätös:
§ 22 Asemakaavan laatiminen 28.kaupunginosa Printtivaara, osa-alue 1, 24.09.2021

Kaupungingeodeetti
Henkilöstöpäätös:
§ 104 Määräaikaisen työntekijän sopimuksen jatko / Muuri, 27.09.2021
§ 105 Määräaikaisen työntekijän sopimuksen jatkaminen / Mäntylä, 27.09.2021
§ 106 Määräaikaisen työntekijän sopimuksen jatkaminen / Kellokumpu, 27.09.2021
§ 122 Koeajan jatkaminen paikkatietosuunnittelijan toimi, 07.10.2021
Tonttijakopäätös:
§ 107 Tonttijako 16. kaupunginosassa korttelissa 3034, 29.09.2021
§ 108 Tonttijako 26. kaupunginosassa korttelissa 26001, 29.09.2021
§ 116 Tonttijako 16. kaupunginosassa korttelissa 3255, 01.10.2021
§ 117 Tonttijako 16. kaupunginosan korttelissa 3256, 01.10.2021
§ 121 Tonttijako 16. kaupunginosassa korttelissa 6282, 06.10.2021
§ 123 Tonttijako 25. kaupunginosan kortteleihin 25020 ja 25021, 15.10.2021

Kaupungininsinööri
Hankintapäätös:
§ 39 Puistosuunnittelu; Noitarummun, Paimenpuiston ja Saarenpuiston leikkipaikat, 27.09.2021

Palvelualuepäällikkö Elinkeinot ja työllisyys
Avustuspäätös:
§ 27 Nevza-alueen U19 lentopalloturnaus Rovaniemelä 29.-31.10.2021, 11.10.2021
§ 29 Asukastoiminnan tukeminen / Saarenkylä-Rovaniemen Omakotiyhdistys ry, 14.10.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 24 Projektisuunnittelijan toimen täyttäminen, 24.09.2021
§ 25 Asiakasvastaavan virkavaalin vahvistaminen, 08.10.2021
§ 26 Päätös työsuhteen purkamisesta koeaikana, 11.10.2021
§ 28 Tourism Friendly Cities -hankkeen harjoittelijan työsuhteen jatkaminen, 14.10.2021

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
§ 131 Tehtävänimikkeen ja työajan muutos vakanssinro 72031001 1.10.2021 alkaen, 11.10.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi
  • Matti Henttunen, matti.henttunen@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjan tiedoksi ja päättää, että elinvoimalautakunta ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Elinvoimalautakunta toteaa, että viranhaltijoiden päätökset ja kylien kehittämisjaoston pöytäkirja ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. 

Kaavoituspäällikön poikkeamispäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksilla erikseen. Näihin päätöksiin ei lautakunnalla ole otto-oikeutta. 

Lupainsinöörin päätökset pidetään yleisesti nähtävänä 27.10. - 17.11..2021 elinvoimatoimialan tekniset palvelut hallintoyksikössä, Mäntyvaarantie 2, 2. kerros. 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi, soittamalla numeroon 016 322 6014 (ma - pe klo 9 - 15) tai käymällä Osviitta asiointipisteessä, osoite Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi (avoinna ma - to klo 9 - 16.30 ja pe klo 9 - 15.30; kesä-heinäkuussa ma - to klo 9 - 16, pe klo 9 - 15).

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ja puheenjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.