Elinvoimalautakunta, kokous 26.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Ilmoitusasiat / Elinvoimalautakunta

ROIDno-2020-223

Perustelut

 

  • Korkalovaaran asukasyhdistys ry:n kirje 13.12.2020 / Vetoomus Vaaranlammen luistelukentän jäädyttämiseksi. ROIDno-2020-3969

    Sivistyslautakunta 16.12.2020 § 197 / Ilmoitusasiat. Sivistyslautakunta on merkinnyt vetoomuksen tiedoksi ja valtuuttanut liikuntapalvelut selvittämään kuinka kentän jäädyttäminen saadaan järjestettyä tänä talvena. Ratkaisu tuodaan tiedoksi sivistyslautakunnalle seuraavassa kokouksessa.

Rovaniemen kaupunki

  • Rovaniemen kaupunginvaltuuston 14.12.2020 ote pöytäkirjasta: § 99 Vuoden 2020 talousarvion muuttaminen

  • Vammaisneuvoston pöytäkirja 7/2020, 18.12.2020

  • Vanhusneuvoston pöytäkirja 5/2020, 11.12.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.