Elinvoimalautakunta, kokous 26.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

 

  • kylien kehittämisjaosto 16.12.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 24.12.2020

 

Kaavoituspäällikkö 

Poikkeamispäätökset 18.12.2020 § 29 ja 30 

Suunnittelutarveratkaisupäätökset 5.1.2021 § 9 - 11

 

Lupainsinöörit  Yleisten alueiden luvat  8.12.2020 - 13.1.2021: 

Kaivuluvat lupanrot 2020 / 301-305

Kaivuluvat lupanrot 2021 / 1-4

Sijoitusluvat lupanrot 2020 / 208-209

Sijoitusluvat lupanrot 2021 / 1-3 

 

Kaupungingeodeetti
Tonttijakopäätös:
§ 1 Tonttijaonmuutos 21005-10, 04.01.2021
§ 104 Tonttijaon muutos 18. kaupunginosan kortteli 7025, 14.12.2020
§ 108 Tonttijako 19-75-(1-5), 21.12.2020
§ 109 Tonttijaon muutos 1. kaupunginosa kortteli 12, 22.12.2020
§ 110 Tonttijaon muutos 7. kaupunginosan kortteli 735, 22.12.2020

Kaupungininsinööri
Hankintapäätös:
§ 48 Heposuontien muutokset, eriku reitti, 16.12.2020
Muu päätös:
§ 2 Katusuunnitelman hyväksyminen; Kaukonlammenpolku, Tervasmutka, Kairankuja väl. Porraskuja-Tervasmutka, klv välillä Varsitie-Pukinpolku ja klv väl. Susihukantie-Matkavaaranpolku, 15.01.2021
§ 3 Katusuunnitelman hyväksyminen: Veräjäpolku,Lankkutie ja Jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Veräjäpolku-Nahkurintie, Pasinatie sekä Jakotie, 20.01.2021
§ § 4 Katusuunnitelman hyväksyminen: Visakatu, Tulipiipuntie ja Hartsuherrantie, 20.01.2021
§ 47 Osallistuminen Rovaniemen liikennejärjestelmätyöhön 2021, 16.12.2020

Palvelualuepäällikkö Elinkeinot ja työllisyys
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Taloussihteerin vakanssin 55060001 määräaikainen täyttäminen, 14.01.2021

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Avustuspäätös:
§ 1 Rovaniemen 4 H-yhdistyksen avustus vuonna 2021, 07.01.2021
§ 5 Narkaus-Kämän kylät ry, kuntalisäpäätös 2/2021, 19.01.2021
§ 6 Rovaniemen Päiväkeskus ry, kuntalisäpäätös 1/2021, 19.01.2021
§ 213 Eduro-säätiö sr, kuntalisäpäätös 17/2020, 15.12.2020
§ 214 Suomen Punainen Risti Kontti-ketju, kuntalisäpäätös 18/2020, 15.12.2020
§ 215 Tuki Napapiiri - Jukola viestisuunnistustapahtuman toteutukseen vuonna 2021, 17.12.2020
§ 221 Suomen Punainen Risti Kontti-ketju, kuntalisäpäätös 19/2020, 18.12.2020
§ 222 Sinetän kyläyhdistys ry, kuntalisä 20/2020, 18.12.2020
Hankintapäätös:
§ 211 Työnohjauksen hankintapäätös, 11.12.2020
§ 220 Palvelusopimus Eduro-säätiön kanssa vuodelle 2021, 18.12.2020
§ 223 Asuntotonttien vyöhykehinnoittelun asiantuntijapalveluiden hankinta, 21.12.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön viransijaisuus / jatko ajalle 1.-31.1.2021, 11.01.2021
§ 3 Hankepäällikön määräaikaisen toimen täyttäminen/Työllisyysyksikkö, 12.01.2021
§ 212 Vahtimestari Mäntyvaarantie 2 ajalle 2.3.-31.12.2021, 14.12.2020
§ 217 Teknisten sopimuksen mukainen henkilökohtainen lisä vuodelle 2021, 17.12.2020
§ 219 Hankepäällikön rekrytoinnin hakuajan jatkaminen, 18.12.2020
Muu päätös:
§ 208 Osaamon vuokran määräytyminen, 09.12.2020
§ 209 Osaamon ja Ohjaamon toimitilojen muutos, 09.12.2020
§ 224 Hankehallintajärjestelmän sopimuksen muutos, 21.12.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi
  • Petteri Pohja, petteri.pohja@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjan tiedoksi ja päättää, että elinvoimalautakunta ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Elinvoimalautakunta toteaa, että viranhaltijoiden päätökset ja jaoston pöytäkirja ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Kaavoituspäällikön poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisupäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksella erikseen. Näihin päätöksiin ei lautakunnalla ole otto-oikeutta. 

Lupainsinöörin päätökset pidetään yleisesti nähtävänä 27.1. - 17.2.2021 elinvoimatoimialan tekniset palvelut hallintoyksikössä, Mäntyvaarantie 2, 1. kerros. 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta, puhelin 016 322 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma - pe klo 8.00 - 16.00).

 

 

Päätös

Kansainvälisten asioiden päällikkö Tuula Rintala-Gardin poistui kokouksesta klo 14.33 tämän asian käsittelyn aikana.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ja puheenjohtajan esityksen mukaisesti. 

 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.