Elinvoimalautakunta, kokous 27.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Ilmoitusasiat / Elinvoimalautakunta

ROIDno-2020-223

Valmistelija

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki

  • Kaupunginjohtaja 12.10.2020 § 100 Otto-oikeuden käyttäminen elinvoimalautakunnan päätökseen 29.9.2020 § 131 (ROIDno 2020-2686). Kaupunginjohtaja päätti käyttää otto-oikeutta elinvoimalautakunnan 29.9.2020 § 131 tekemään suunnittelutarveratkaisupäätökseen.
  • Kaupunginjohtaja 12.10.2020 § 101 Otto-oikeuden käyttäminen elinvoimalautakunnan päätökseen 29.9.2020 § 132 (ROIDno 2020-2687). Kaupunginjohtaja päätti käyttää otto-oikeutta elinvoimalautakunnan 29.9.2020 § 132 tekemään suunnittelutarveratkaisupäätökseen.
  • Kaupunginhallitus 19.10.2020 § 330 Toimielinten kokoukset 19.10.2020 alkaen. Kaupungihallitus päätti toimiohjeet toimielinten kokoontumisia varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.