Elinvoimalautakunta, kokous 27.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Ilmoitusasiat / Elinvoimalautakunta

ROIDno-2020-223

Perustelut

Rovaniemen kaupunki

  • Kylien kehittämisjaoston 17.3.2021 ote pöytäkirjasta: § 14 Hyvää elämää ikääntyneenä 2025 -ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman päivitys.

  • Vammaisneuvoston pöytäkirja 2/2021, 26.3.2021

  • Vanhusneuvoston pöytäkirjat 1/2021,  27.1.2021 ja 2/2021, 31.3.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Elinvoimalautakunta piti kokoustauon klo 15.30 - 15.45.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.