Elinvoimalautakunta, kokous 27.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Oikaisuvaatimus toimialajohtajan päätöksestä 31.03.2021 § 61

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, kohta 20