Elinvoimalautakunta, kokous 27.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Oikaisuvaatimus toimialajohtajan päätökseen 6.4.2021, § 82

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, kohta 20