Elinvoimalautakunta, kokous 27.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kaavoituspäällikkö 

Poikkeamispäätökset 16.4.2021 § 6-11

Suunnittelutarveratkaisupäätös 22.4.2021 § 1

 

Lupainsinöörit  Yleisten alueiden luvat  22.3. - 19.4.2021: 

Yleisen alueen käyttöluvat  lupanrot 2021 /18,19, 21

Kaivuluvat lupanrot 2021 / 24-36

Sijoitusluvat lupanrot 2021 / 42-49

 

Kaupungingeodeetti
Henkilöstöpäätös:
§ 34 Määräaikaisen työntekijän sopimuksen jatkaminen/Rissanen, 26.03.2021
§ 35 Tehtävien määräaikanen hoitaminen paikkatieto- ja tonttipalveluissa ajalle 1.4 - 31.5.2021, 26.03.2021
Muu päätös:
§ 40 Siirrettävän varastorakennuksen myynti, 13.04.2021
Tonttijakopäätös:
§ 32 Tonttijako 4. kaupinginosan kortteli 452, 25.03.2021
§ 36 Tonttijako 9. kaupunginosassa korttelissa 9075, 29.03.2021
§ 37 Tonttijako 16-3101-(1-2), 08.04.2021
§ 39 Tonttijako 16. kaupunginosassa korttelissa 3022, 12.04.2021
§ 42 17. kaupunginosan kortteleiden 5110 ja 5111 tonttijako, 16.04.2021
§ 43 17. kaupunginosan kortteleiden 5112, 5113 ja 5114 tonttijako, 16.04.2021

Kaupungininsinööri
Hankintapäätös:
§ 13 Tiemerkintäurakka Rovaniemi 2021-2022, urakoitsijan valinta, 01.04.2021
§ 21 Vennivaarantien leikkipaikka, rakennusurakka; urakoitsijan valinta, 21.04.2021
Muu päätös:
§ 14 Puistosuunnitelmien hyväksyminen: Kuukkelintien leikkipaikka ja Vennivaarantien leikkipaikka, 01.04.2021
§ 15 Puistosuunnitelman hyväksyminen: Kiekeröpuiston leikkipaikan peruskorjaus, 01.04.2021
§ 16 Liikenteenohjauksen muutos Inapolulla, 07.04.2021
§ 17 Liikenteenohjauksen muutos Sivutiellä, 12.04.2021
§ 18 Liikenteenohjauksen muutos Vapaudentiellä, 12.04.2021
§ 19 Liikenteenohjauksen muutos / Lohiliete, 12.04.2021
§ 20 Liikenteenohjauksen muutos / Pannunkorva (piir.nro7919A-224), 21.04.2021

Palvelualuepäällikkö Tekniset palvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Pysäköinnintarkastajan viran täyttölupa vakanssinro 43305003, 24.03.2021

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Avustuspäätös:
§ 61 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 31.03.2021
§ 62 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 31.03.2021
§ 63 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 31.03.2021
§ 64 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 31.03.2021
§ 65 Myönnetyt yrityspalvelusetelit 1. haku/2021, 31.03.2021
§ 66 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 31.03.2021
§ 67 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 31.03.2021
§ 68 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 31.03.2021
§ 69 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 31.03.2021
§ 70 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 06.04.2021
§ 71 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 06.04.2021
§ 72 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 06.04.2021
§ 73 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 06.04.2021
§ 74 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 06.04.2021
§ 75 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 06.04.2021
§ 76 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 06.04.2021
§ 77 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 06.04.2021
§ 78 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 06.04.2021
§ 79 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 06.04.2021
§ 80 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 06.04.2021
§ 81 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 06.04.2021
§ 82 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 06.04.2021
§ 83 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 06.04.2021
§ 84 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 06.04.2021
§ 85 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 06.04.2021
§ 86 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 06.04.2021
§ 87 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 06.04.2021
§ 88 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 06.04.2021
§ 96 RolloVappu 2021 tapahtuman tuki, 19.04.2021
§ 112 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 08.07.2020
§ 113 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 08.07.2020
§ 114 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 08.07.2020
§ 115 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 08.07.2020
§ 116 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 08.07.2020
§ 117 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 08.07.2020
§ 118 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 08.07.2020
§ 119 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 08.07.2020
§ 120 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 08.07.2020
§ 121 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 08.07.2020
§ 122 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 08.07.2020
§ 123 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 08.07.2020
§ 124 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 08.07.2020
§ 125 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 08.07.2020
§ 126 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 08.07.2020
§ 127 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 08.07.2020
§ 128 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 08.07.2020
§ 129 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 08.07.2020
§ 130 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 08.07.2020
§ 131 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 08.07.2020
§ 132 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 08.07.2020
§ 133 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 08.07.2020
§ 185 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 02.11.2020
§ 186 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 02.11.2020
§ 187 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 02.11.2020
§ 188 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 02.11.2020
§ 189 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 02.11.2020
§ 190 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 02.11.2020
§ 191 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 02.11.2020
§ 192 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 02.11.2020
§ 193 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 02.11.2020
§ 194 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 02.11.2020
§ 195 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 02.11.2020
§ 196 Päätös yrityspalvelusetelihakemukseen, 02.11.2020
Hankintapäätös:
§ 55 Asiantuntijapalveuiden hankinta kiinteistöosakeyhtiön arvon määrittämistä varten, 25.03.2021
§ 57 Rannanmukan ja Taljatien peruskorjaus, urakoitsijan valinta, 29.03.2021
§ 90 Heposuontien viimeistelytyöt, urakoitsijan valinta, 14.04.2021
§ 91 VT 4 ohikulkutien ja Paavalniemen sillan edunvalvontamateriaalin laatiminen, 14.04.2021
§ 92 Ruokasenkadun perusparannus välillä Rovakatu-Poromiehentie, urakoitsijan valinta, 14.04.2021
§ 94 Miehentien alueen peruskorjaus, urakoitsijan valinta, 19.04.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 59 Työhönvalmentaja 2 valintapäätös, 31.03.2021
§ 60 Työhönvalmentaja 1 valintapäätös, 31.03.2021
§ 95 Elinvoimapalvelut toimialan nimikemuutokset, 19.04.2021
Tutkimuslupapäätös:
§ 93 Tutkimuslupa/Mira Hyväri, 15.04.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi
  • Petteri Pohja, petteri.pohja@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että elinvoimalautakunta ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Elinvoimalautakunta toteaa, että viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. 

Kaavoituspäällikön poikkeamispäätökset ja ja suunnittelutarveratkaisupäätös on kuulutettu julkipanoilmoituksilla erikseen. Näihin päätöksiin ei lautakunnalla ole otto-oikeutta. 

Lupainsinöörin päätökset pidetään yleisesti nähtävänä 28.4. - 19.5.2021 elinvoimatoimialan tekniset palvelut hallintoyksikössä, Mäntyvaarantie 2, 1. kerros. 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta, puhelin 016 322 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma - pe klo 8.00 - 16.00).

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ja puheenjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.