Elinvoimalautakunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 151 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Ajankohtaisissa asioissa annetaan seuraavat katsaukset

  • Miten kuntakokeilu vastaa osaavan työvoiman saatavuuden haasteisiin käytännössä

    • työllisyyspäällikkö Sanna Mäensivu

  • Rovaniemen kaupungin varautuminen EU:n uuteen ohjelmakauteen

    • elinkeinojen ja työllisyyden palvelualuepäällikkö Tuula Rintala-Gardin

  • Yrittäjien ja Kauppakamarin edustajat elinvoimalautakuntaan

  • Yritysvierailut

  • Kylien Rovaniemi kehittämishanke järjestää kumppanuuspöydän aiheella “Monialainen ja monimuotoinen yrittäjyys Rovaniemellä” 11.11. klo 14-18. Kutsu elinvoimalautakunnan jäsenille lähetetään myöhimmin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi toimialajohtajan katsaukset ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista sekä muut annetut katsaukset.

Päätös

Elinvoimalautakunta merkitsi ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.  Lisäksi merkittiin tiedoksi Jukka Ylinamman antama katsaus Rovaniemen tulvasuojelun yleissuunnitelman laadinnasta. Merkittiin tiedoksi myös jäsen Riikka Knuutin aloite avoimen ja osallistavan yrittäjäfoorumin perustamista Rovaniemelle lisäämään Rovaniemen kaupungin, elinvoimalautakunnan sekä alueen yrittäjien vuoropuhelua ja keskinäistä informaation vaihdantaa kestävyys periaatteiden mukaisesti.

Työllisyyspäällikkö Sanna Mäensivu poistui kokouksesta klo 14.53 tämän asian päätöksenteon jälkeen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.