Elinvoimalautakunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 157 Elinvoimalautakunta osavuosikatsaus 1.1-30.6.2021 / uudelleenkäsittely

ROIDno-2021-585

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi
Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 7.12.2020 § 409 hyväksymien vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 4.1. mukaan:

”Toimielimiltä edellytetään taloudellisen toteutumisen kuukausittaista seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi.

Kaupunkistrategian 2017−2021 asetettujen tavoitteiden mukaan vuonna 2025 Rovaniemen kaupunki-konsernin talous on tasapainossa ja aktiivisella omistajaohjauksella tuetaan kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista."

Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen kohdan 6.1. mukaan ”Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.”

Elinvoimalautakunnan talouden toteuma on kesäkuun jälkeen -10,8 M€ (52,3 %). Talousarvion tasaisen toteuman mukainen tavoite on -10,4 M€ (50,00 %). Ero tasaiseen toteumaan on 0,4 M€.

Alkuvuoden toteuman perusteella elinvoimalautakunnan talousarvion ylitysuhka on noin 0,2 - 0,5 M€.

Elinvoimalautakunnan alaisten investointien toteuma on kesäkuun jälkeen 2,1 M€ (23,4 %). Talousarvion tasaisen toteuman mukainen tavoite on 4,5 M€ (50,00 %). Ero tasaiseen toteumaan on 2,4 M€. Koko vuoden investointien odotetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

Ruoka- ja puhtauspalvelut toimii nettoyksikkönä, jonka tavoitteena on nollatulos. Tammi-kesäkuun jälkeen Ruoka- ja puhtauspalveluiden talouden toteuma on +396 214 euroa. Alkuvuoden toteuman perusteella nollatulostavoite toteutuu.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi elinvoimalautakunnan talouden toteuman ja osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2021.

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi Ruoka- ja puhtauspalveluiden talouden toteuman ja osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2021.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kansainvälisten asioiden päällikkö Tuula Rintala-Gardinia ja talouspäällikkö Jari Airaksista.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi
  • Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 7.12.2020 § 409 hyväksymien vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 4.1. mukaan:

”Toimielimiltä edellytetään taloudellisen toteutumisen kuukausittaista seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi.

Kaupunkistrategian 2017−2021 asetettujen tavoitteiden mukaan vuonna 2025 Rovaniemen kaupunki-konsernin talous on tasapainossa ja aktiivisella omistajaohjauksella tuetaan kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista."

Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen kohdan 6.1. mukaan ”Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.”

Elinvoimalautakunnan talouden toteuma on kesäkuun jälkeen -10,8 M€ (52,3 %). Talousarvion tasaisen toteuman mukainen tavoite on -10,4 M€ (50,00 %). Ero tasaiseen toteumaan on 0,4 M€.

Alkuvuoden toteuman perusteella elinvoimalautakunnan talousarvion ylitysuhka on noin 0,5 M€. Ylitysuhka muodostuu ennakoitua alhaisemmasta toimintatuottojen kertymästä, ylitysuhka ei ole katettavissa käyttösuunnitelmamuutoksilla.

Elinvoimalautakunnan alaisten investointien toteuma on kesäkuun jälkeen 2,1 M€ (23,4 %). Talousarvion tasaisen toteuman mukainen tavoite on 4,5 M€ (50,00 %). Ero tasaiseen toteumaan on 2,4 M€. Koko vuoden investointien odotetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

Ruoka- ja puhtauspalvelut toimii nettoyksikkönä, jonka tavoitteena on nollatulos. Tammi-kesäkuun jälkeen Ruoka- ja puhtauspalveluiden talouden toteuma on +396 214 euroa. Alkuvuoden toteuman perusteella nollatulostavoite toteutuu.

Elinvoimalautakunta kuulee asiassa talous- ja rahoitusjohtaja Saara Saarta sekä talouspäällikkö Jari Airaksista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi elinvoimalautakunnan talouden toteuman ja osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2021. Talousarvion ylitysuhasta johtuen elinvoimalautakunta esittää 0,5 M€ lisätalousarviota vuodelle 2021.

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi Ruoka- ja puhtauspalveluiden talouden toteuman ja osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2021.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli Rovaniemen kaupungin taloustilanteesta ja MM-rallien kustannuksista talous- ja rahoitusjohtaja Saara Saarta. Lisäksi lautakunta kuuli asiassa talouspäällikkö Jari Airaksista. 

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

talous- ja rahoitusjohtaja, taloussuunnittelija

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.