Elinvoimalautakunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 156 House of Laplandin palvelusopimuksen rahoitus vuonna 2022

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24, 1. mom, 20 kohta