Elinvoimalautakunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 171 Ilmoitusasiat / Elinvoimalautakunta

ROIDno-2020-223

Perustelut

Rovaniemen kaupunki

- Kaupunginhallitus 16.08.2021 § 302 / Kaupunginhallituksen edustajat toimielimissä

Toimielin

 Edustaja

 Varaedustaja

 

Elinvoimalautakunta

 Henri Ramberg

 Miikka Keränen

 

Kylien kehittämisjaosto

 Terhi Heikkilä

 Päivi Alaoja

 

Kaupunginhallituksen edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa.

 

- Kaupunginhallitus 16.08.2021 § 306  /Vammaisneuvoston nimeäminen

- Kaupunginhallitus 16.08.2021 § 307 / Vanhusneuvoston nimeäminen

 

- Vanhusneuvosto 21.09.2021 § 25 / Vanhusneuvoston edustajien valinta lautakuntiin ja kaupunginvaltuustoon

Toimielin

 Edustaja

 Varaedustaja

Elinvoimalautakunta

 Timo Eskelinen

 Lasse Aro

Vanhusneuvoston jäsen kutsutaan kokoukseen puhe- ja läsnäolo-oikeudella, pois lukien salassa pidettävät asiat.

 

- Kaupunginhallitus 16.08.2021 § 322 / Toimielinten esittelijöiden määrääminen

Toimielin

Esittelijä

Varaesittelijä

Elinvoimalautakunta

Toimialajohtaja

Jaakko Rantsi

Palvelualuepäällikkö

Jukka Ylinampa

Jätehuoltojaosto

Palvelualuepäällikkö

Jukka Ylinampa

Suunnittelupäällikkö

Aku Raappana

Kylien kehittämisjaosto

Alueellisten palvelujen päällikkö

Anne Puroaho

 Sijaiseksi määrätty

 

- Rakennuslupatilasto 1.9.2021

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.