Elinvoimalautakunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 155 Keskuskentän katsomorakennuksien vuokrien maksusuunnitelma

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) 24 § 1 mom. 20 kohta