Elinvoimalautakunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 149 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja toteaa elinvoimalautakunnan kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Elinvoimalautakunta hyväksyy, että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kävi läpi osanottajat. 

Läsnä kokoustilassa olivat jäsenet elinvoimalautakunnan puheenjohtaja Matti Henttunen, elinvoimalautakunnan jäsenet Matti Huutola, Heidi Alariesto, Jani Köngäs, Liisa Helin, Meeri Vaarala, Pekka Lehto, Riikka Knuuti, Sanna Konola, Timo Lappalainen ja Tuomo Hietala.

Muista paikalla olleista kokoustilassa läsnä olivat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttila, toimaialajohtaja Jaakko Rantsi, talouspäällikkö Jari Airaksinen, palvelualuepäälliköt Jukka Ylinampa ja Tuula Rintala-Gardin, kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi, kaupungingeodeetti Pertti Onkalo, hallintopäällikkö Samppa Määttä ja hallintosihteeri Airi Mattanen. Etäyhteyden kautta kokoukseen osallistuivat kaupunginhallituksen edustaja Henri Ramberg, nuorisovaltuuston edustaja Miikka Pihlaja ja työllisyyspäällikkö Sanna Mäensivu. Poissa kokouksesta oli vanhusneuvoston edustaja Timo Eskelinen.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.