Elinvoimalautakunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 160 Valtuustoaloite lyhytaikaisen pysäköinnin pysäköintimaksun poistamisesta keskustan alueella

ROIDno-2021-921

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marja Marjetta, hallintosihteeri, marja.marjetta@rovaniemi.fi

Perustelut

Jaakko Portti jätti puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemi luopuu lyhytaikaisen pysäköinnin maksullisuudesta keskusta-alueella helpottaakseen noutoruoan ja lyhytaikaisen asioinnin toteuttamista kaupunkikeskustassa. Parkkimaksut poistuisivat puoli tuntia kestävältä kadunvarsipysäköinniltä.

Korona on kurittanut ravitsemusliikkeiden ja kivijalkaliikkeiden liiketoimintaa ankaralla kädellä. Luopumalla lyhytaikaisen pysäköinnin maksullisuudesta kaupunki helpottaisi alueen yritysten taloudellista tilannetta ja lisäisi niiden asiakasvirtaa varsin kustannustehokkaalla tavalla.

Mikkelissä lyhytaikaista maksutonta pysäköintiä on kokeiltu, mutta sitä ei oteta uudelleen käyttöön. Syyksi esitettiin sen laskennallinen kalleus. Yrittäjäjärjestöt olisivat halunneet maksuttomuudelle jatkoa vaikean koronatilanteen jatkumisen johdosta.

Myös Lappeenranta on tämän vuoden puolella suunnittelemassa osittaista pysäköintimaksuista luopumista vaikean koronatilanteen johdosta ja asioinnin helpottamista keskustan yrityksissä."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

  • Aku Raappana, suunnittelupäällikkö, aku.raappana@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuutettu Jaakko Portti on laatinut valtuustoaloitteen lyhytaikaisen pysäköinnin pysäköintimaksun poistamisesta kaupungin keskustassa. Aloitteessa esitetään, että Rovaniemi luopuu lyhytaikaisen pysäköinnin maksullisuudesta keskusta-alueella helpottaakseen noutoruoan ja lyhytaikaisen asioinnin toteuttamista kaupunkikeskustassa yritysten tukemiseksi Korona-aikana. Esityksen mukaan parkkimaksut poistuisivat puoli tuntia kestävältä kadunvarsipysäköinniltä.

Vastauksena aloitteeseen Yhdyskuntatekniikka toteaa, että Rovaniemen kaupunki tarjoaa jo muita tukimuotoja yrityksille koronan vaikutusten lieventämiseksi. Yritysten kannalta on olennaista, että pysäköintipaikka kohtuullisella etäisyydellä on asiakkaalle saatavissa. Pohjimmiltaan maksullisuudella varmistetaan juuri tätä asiointipysäköinnin saatavuutta.

Jos ensimmäinen puoli tuntia olisi maksutonta, niin tulopuolella jää kaupungilla saamatta pysäköintimaksuista saatavat tulot tältä ajalta. Valvonnan määrää ei kuitenkaan voida vastaavasti vähentää. Koronasta johtuvan pysäköinnin vähenemisen vuoksi pysäköinnin valvonnan maksutuotot ovat jäämässä 15-20% vuoden 2019 tasosta.

Pysäköinnin valvonnan ohella pysäköinnin järjestämisestä kaupungille aiheutuu menoja pysäköintipaikkojen rakennus- ja kunnossapitokustannuksina. Pysäköinnistä aiheutuvaksi tulomenetykseksi voidaan katsoa myös pysäköintipaikkojen vaatima maa-ala, joka on pois huomattavasti tuottavammasta rakennusmaasta. On perustellumpaa kattaa näitä kustannuksia aiheuttamisperiaatteella ”vapaaehtoisella” pysäköintimaksulla, kuin käyttämällä niihin verovaroja. Pysäköinnin maksullisuus onkin käytössä kaikissa suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa.

Teknisesti esitetty muutos on hankala toteuttaa. Pysäköintiautomaateissa ei ole valmiutta toimintoon, jossa saisi pysäköinnin aloitus- ja päättymisajan kertovan pysäköintilipun maksuttomasti. Tämä tarkoittaa käytännössä edun tarjoamista vain mobiilisovellukseen. Tämä aiheuttaa eriarvoisuutta rahalla tai maksukortilla automaattiin maksaville asiakkaille. Mobiilimaksamisen puolella operaattori tarvitsee rahoituksen toiminnalle, joten operaattorin palvelumaksu peritään kuitenkin joko asiakkaalta tai kaupungilta.

Tehdyn nettihaun perusteella Lappeenranta näyttää olevan tällä hetkellä ainoa tällaista koronaetua tarjoava kaupunki. Lappeenrannassa etu on tarjolla vain mobiilimaksamisen kautta. Rahalla tai kortilla maksava ei etua saa. Lappeenrannassa kadunvarsipysäköintiä operoi pysäköintiyhtiö Williparkki Oy. Puolen tunnin maksuttomuus on alkanut 22.3. ja päättyy koronarajoitusten päättyessä.

Mikkelin kokeilussa pysäköinnin aloitusajan osoittamiseen oli käytetty pysäköintikiekkoa. Mikäli pysäköintiaikaa tarvitsi enemmän kuin yhden tunnin, tuli kuljettajan ostaa maksulippu automaatista tai maksaa pysäköinnistä mobiilisovelluksella. Tunnin maksuttoman pysäköinnin kokeilu on Mikkelissä päättynyt 30.09.2020.  Mikkelin kokeilussa käytetyn aikarajoituksen ja maksullisuuden päällekkäistä toiminta on mallina monimutkainen ja  hankala ymmärtää asiakkaan, valvonnan ja liikenteenohjauksen toteutuksen näkökulmasta. Tuntia pitempää pysäköintiaikaa tarvitseva maksoi kokeilun aikana myös ensimmäisestä tunnista. Pelkällä kiekolla oli sitten mahdollista pysäköidä tunnin ajan.

Vantaalla on joillakin alueilla käytössä järjestelmä, jossa voi vaihtoehtoisesti käyttää tunnin aikarajoittettua kiekkopysäköintiä ja mobiilimaksua, jossa ilmainen tunti on huomioitu. Teimme tiedustelun Vantaan kaupungin pysäköinninvalvontaan järjestelmän toimivuudesta. Sieltä todettiin, että valvonnan kannalta järjestely on työläs. Pysäköintitapaa osoittava liikennemerkki on monimutkainen ja aiheuttaa tulkinnallisia tilanteita niin käyttäjille, kuin valvojille. Vantaallakaan etua ei voi käyttää maksuautomaatilla.

Yhdyskuntatekniikan asiasta tekemän selvityksen perusteella maksulliseen pysäköintiin ei ole aiheellista tehdä aloitteessa mainittuja tilapäisiä muutoksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää merkitä saapuneen aloitteen ja yhdyskuntatekniikan selvityksen tiedokseen.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa palvelualuepäällikkö Jukka Ylinampaa.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, yhdyskuntatekniikka

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.