Elinvoimalautakunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 153 Vastaus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle elinvoimatoimialan hallintopäällikön valintaa koskevassa asiassa

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 6 9-kohta ja § 24 19-kohta