Elinvoimalautakunta, kokous 28.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 152 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kaavoituspäällikkö 

Poikkeamispäätökset 10.9.2021 § 28

 

Lupainsinöörit  Yleisten alueiden luvat  23.8. - 21.9.2021: 

Kaivuluvat lupanrot 2021 / Kaivuluvat 214 - 250

Liikenteenohjauslaitteiden asentamisluvat yksityistielle 2021 / 6 

 Maastoliikennelupa 2021 / 3 

Sijoitusluvat lupanrot 2021 / 149 - 171 

 

Kaavoituspäällikkö
Hankintapäätös:
§ 21 Alueidenkäytön strategian päivitys, kyläalueiden ja palvelukylien tarkastelu, 20.09.2021
Vireilletulopäätös:
§ 20 Asemakaavan muutos kortteli 3602,Pulkamontie, 27.08.2021

Kaupungingeodeetti
Hankintapäätös:
§ 93 Asiantuntijapalveluiden hankinta KTY-tonttien hinnoittelua varten, 07.09.2021
§ 98 Ounasvaaran tonttikilpailun markkinointikampanjan hankinta, 15.09.2021
Tonttijakopäätös:
§ 91 Tonttijako 26. kaupunginosassa korttelissa 26001, 01.09.2021
§ 96 Tonttijako 13. kaupunginosan kortteli 7, Apajatie, 14.09.2021
§ 102 Tonttijako 8. kaupunginosassa korttelissa 8155, 21.09.2021

Kaupungininsinööri
Hankintapäätös:
§ 36 Rovaniemen kaupunki, Vennivaara 2022-2023 katu- ja vesihuoltosuunnittelun palveluhankinta, 25.08.2021

Palvelualuepäällikkö Elinkeinot ja työllisyys
§ 20 Osatyökykyisten työllistymismallinnuksen testauksen hankinta, 30.08.2021
§ 21 Golf-puiston tonttien luovutuskilpailun markkinointimateriaalin tuottaminen, 15.09.2021
§ 22 Napapiirin opastetaulujen valokennojen hankinta, 15.09.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 23 Asiakasvastaavan virkavalinta, 17.09.2021

Palvelualuepäällikkö Tekniset palvelut
§ 15 Pysäköinninvalvonnan asiantuntija, 27.08.2021
§ 16 Maanmittausasiantuntijan viran täyttö / vakanssinumero 75514001, 15.09.2021

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Hankintapäätös:
§ 124 Siivouspalvelutöiden hankinta - option käyttäminen, 08.09.2021
§ 125 Katuvaloverkon korjaus- ja huoltosopimus, 15.09.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 123 Taloussihteerin nimikkeen muuttaminen, 26.08.2021
Muu päätös:
§ 129 Teknisten palveluiden edustaja vammaisneuvostossa kaudella 2021-2025, 22.09.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi
  • Matti Henttunen, matti.henttunen@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että elinvoimalautakunta ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Elinvoimalautakunta toteaa, että viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. 

Kaavoituspäällikön poikkeamispäätös on kuulutettu julkipanoilmoituksilla erikseen. Näihin päätöksiin ei lautakunnalla ole otto-oikeutta. 

Lupainsinöörin päätökset pidetään yleisesti nähtävänä 29.9. - 20.10.2021 elinvoimatoimialan tekniset palvelut hallintoyksikössä, Mäntyvaarantie 2, 1. kerros. 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta, puhelin 016 322 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma - pe klo 8.00 - 16.00).

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ja puheenjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.