Elinvoimalautakunta, kokous 30.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisiin ja valmistelussa oleviin asioihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi toimialajohtajan katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti. Lisäksi lautakunta merkitsi yksimielisesti tiedoksi kaupungininsinööri Jukka Ylinamman esittelyn Ylikylän koulun liikennejärjestelyistä.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.