Elinvoimalautakunta, kokous 30.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Asemakaavan muutos 11.kaupunginosa, kortteli 11138 tontti 1, Salmivaarantie 2

ROIDno-2019-1938

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ella Joona, kaavasuunnittelija, ella.joona@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija EJ 13.8.2019

Rovaniemen kaupungin tontti- ja paikkatietopalvelut esittää asemakaavan muutosta 11.kaupunginosan korttelin 11138 tontille 1 osoitteessa Salmivaarantie 2. Asemakaavatyön tarkoituksena on selvittää korttelin 11138 käyttötarkoituksen muuttamista liikerakennusten korttelialueesta (KL) asuinkäyttöön. Tontille ei ole ollut käyttöä kaupallisten palveluiden sijoituspaikkana, joten tutkitaan mahdollisuus sijoittaa tontille asumista. Asemakaavatyön tavoitteena on luoda viihtyisä ja turvallinen asuinkortteli, joka mukautuu hyvin jo olemassa olevaan Pöykkölän asuinalueeseen. 

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Ella Joona
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 050 567 4096

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen toimiala päättää käynnistää asemakaavamuutoksen 11.kaupunginosan korttelin 11138 tontille 1. Asemakaavamuutoksella tutkitaan mahdollisuus kaavoittaa liikerakennusten korttelialue asuinkäyttöön. Alueen kaavoitus saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. 

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Ella Joona, kaavasuunnittelija, ella.joona@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus / kaavasuunnittelija EJ 19.3.2021

Rovaniemen kaupunki on hakenut asemakaavamuutosta 11.kaupunginosan kortteliin 11138 tontille 1 osoitteessa Salmivaarantie 2. Kaavamuutoksella tutkitaan tontin käyttötarkoituksen muuttamista liikerakennusten korttelialueesta (KL) rivitaloasumiseen (AR). Voimassa oleva asemakaava on valmistunut 1980-luvulla ja tontille ei ole ollut käyttöä kaupallisten palveluiden sijoituspaikkana. Asemakaavamuutos kuulutettiin vireille 16.10.2019 ja siitä on laadittu kaksi luonnosvaihtoehtoa valmisteluvaiheen kuulemiseen 18.3-31.3.2020. Vireilletulon ja valmisteluvaiheen aikana kaavaluonnoksesta on jätetty viisi mielipidettä, joihin on vastattu kaavaselostuksen liitteenä olevassa vuorovaikutuslomakkeessa.

Valmisteluvaiheen nähtävillä olon jälkeen kaavaehdotuksen pohjaksi valittua vaihtoehtoa on korjattu 17.3.2021 päivättyyn kaavakarttaan saatujen mielipiteiden pohjalta. Asemakaavamuutoksella muodostuu AR-kortteli 11138 tehokkuusluvulla e=0.25 ja kerrosluvulla I u ½ sekä VL-alue. Korttelin kerrosluku sekä tehokkuusluku on muutettu vastaamaan lähialueen rakennuskantaa. Ehdotukseen on lisätty 10 metriä leveä lähivirkistysalue, joka tuo näkösuojaa viereiseen asuinkortteliin. Kaavaehdotusvaiheessa laaditaan sitova tonttijako, joka asetetaan kaavan yhteydessä julkisesti nähtäville.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Ella Joona
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 050 567 4096

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää, että 11.kaupunginosan korttelin 11138 tontin 1 asemakaavan muutos asetetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville 20.2.2020 päivätyn ja 17.3.2021 korjatun kaavakartan mukaisesti. Asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osvittassa Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori. Asemakaavamuutoksen hyväksyy elinvoimalautakunta. 

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaupunginarkkitehti Sipi Hintsasta.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Toimeenpano: Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.