Elinvoimalautakunta, kokous 30.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Ilmoitusasiat / Elinvoimalautakunta

ROIDno-2020-223

Perustelut

Rovaniemen kaupunki

  • Kaupunginvaltuuston 15.2.2021 ote pöytäkirjasta: § 3 Hyvää elämää ikääntyneenä -suunnitelma vuoteen 2025. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Hyvää elämää ikääntyneenä - suunnitelman vuoteen 2025.

  • Nuorisovaltuuston 23.2.2021 ote pöytäkirjasta § 7 Nuorisovaltuuston edustajat toimielimiin 2021-2022 toimikaudeksi. Nuorisovaltuusto valitsi elinvoimalautakuntaan edustajaksi Miikka Pihlajan ja hänen varalleen Jere Polvelan. Nuorisovaltuuston toimintasäännön § 12 mukaan nuorisovaltuuston edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa.

  • Vammaisneuvoston pöytäkirja 1/2021, 29.1.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti. 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.