Elinvoimalautakunta, kokous 30.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Ruokasenkadun perusparannus välillä Rovakatu-Poromiehentie, urakoitsijan valinta

ROIDno-2021-1037

Valmistelija

  • Jani Riihiniemi, rakennuspäällikkö, jani.riihiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikan yksikkö ja Napapiirin Vesi Oy ovat pyytäneet tarjouksia Ruokasenkadun perusparannuksesta välillä Rovakatu-Poromiehentie. Hankinta sisältää Ruokasenkadun rakennekerrosten sekä pintarakenteiden ja vesihuollon järjestelmien uusimisen. Hanke on jatkoa kesällä 2020 toteutetulle osalle väli Valtakatu-Rovakatu. Tarjouspyyntö on julkaistu julkiset hankinnat hankintailmoitukset.fi –ilmoituskanavassa 19.3.2021. Tarjousten jättöaika päättyy 12.4.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielin päättää määrärahojensa puitteissa erillishankinnasta, jonka kokonaisarvo on yli 500 000 €. Kyseessä olevan hankkeen katutöiden kustannusarvio ylittää 500 000 €. Tarjousten jättämisen määräaika on 12.4.2020 kello 13:00. Tarjouspyynnön mukaisesti urakoitsijan valintaperusteena on kelpoisuusehdot täyttävien tarjoajien osalta halvin kokonaishinta. Urakka olisi aloitettava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kevättä ja valitun urakoitsijan tulisi päästä varautumaan urakkaan sekä tilaamaan materiaaleja ja tarvikkeita riittävän ajoissa ennen urakan aloitusta. Tästä johtuen tulee urakan hankintapäätös tehdä mahdollisimman pian tarjousten avauksen jälkeen. Elinvoimalautakunta päättää valtuuttaa elinvoimajohtajan tekemään hankintapäätöksen tarjouspyynnön mukaisesti 12.4.2021 valittavasta urakoitsijasta sekä valtuuttaa rakennuspäällikön allekirjoittamaan urakkasopimuksen valitun urakoitsijan kanssa.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaupungininsinööri Jukka Ylinampaa.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Jukka Ylinampa, Jani Riihiniemi

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.