Elinvoimalautakunta, kokous 30.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Viranhaltijoiden ja toimielimen päätösten otto-oikeus

Perustelut

 

  • kylien kehittämisjaosto 26.2.2020, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 5.3.2021
  • kylien kehittämisjaosto 17.03.2021, pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 25.3.2021

 

Kaavoituspäällikkö 

Poikkeamispäätökset 26.2.2021 § 3 , 5.3.2021 § 4 ja 5

 

Lupainsinöörit  Yleisten alueiden luvat  19.2. - 18.3.2021: 

Kaivuluvat lupanrot 2021 / 14-23

Sijoitusluvat lupanrot 2021 / 12-14

Maastoliikennelupa 2021 / 2

 

Kaupungingeodeetti
Henkilöstöpäätös:
§ 21 Määräaikaisen työntekijän valinta ja palkkaus / Muuri, 15.03.2021
§ 22 Määräaikaisen työtekijän valinta / Mäntylä, 15.03.2021
§ 23 Määräaikaisen työtekijän valinta ja palkkaus, 15.03.2021
§ 24 Määräaikaisen työntekijän valinta ja palkkaus / Suoraniemi, 15.03.2021
§ 25 Määräaikaisen työntekijän valinta ja palkkaus / Kellokumpu, 15.03.2021
§ 26 Määräaikaisen työntekijän valinta ja palkkaus / Lahdenperä, 15.03.2021
§ 27 Korjaus määräaikaisten työntekijöiden valinta ja palkkauspäätökseen, 15.03.2021
Tonttijakopäätös:
§ 31 Tonttijako 18. kaupunginosa kortteli 7022, 19.03.2021

Kaupungininsinööri
Hankintapäätös:
§ 6 Hankintapäätös Isoaavantien sillan kantavuusmittaus erikoiskuljetuksia varten, 01.03.2021
§ 7 Puistolammen leikkipaikan peruskorjaus, rakennusurakka, 02.03.2021
§ 12 Hankintapäätös liikennemerkkien inventointi ja merkkirekisterin luonti, 24.03.2021
Muu päätös:
§ 8 Katusuunnitelman hyväksyminen: Ratavartijankatu, Tehtaankatu, 05.03.2021
§ 9 Katusuunnitelman hyväksyminen: Olkkakoskenpolku, 16.03.2021
§ 10 Katusuunnitelmien hyväksyminen: Kiertotie, Miehentie, Rakkatie, jkpp väl Revontultentie-Miehentie, jkpp väl Rakkatie-Miehentie, 16.03.2021
§ 11 Katusuunnitelman hyväksyminen: Ounasrinteentie, Kivikaudentie, Porokatu, 16.03.2021

Paikkatietoinsinööri
Osoitepäätös:
§ 64 Tien nimeäminen / Katastrofitie ja Turbotie, 08.03.2021

Palvelualuepäällikkö Elinkeinot ja työllisyys
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Kansainvälisen arktisen muotoilupääkaupungin palvelumallin luominen -hankkeen projektipäällikön valinta, 01.03.2021

Palvelualuepäällikkö Tekniset palvelut
Hankintapäätös:
§ 2 Pysäköinninvalvonnan ohjelmistot, 05.03.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Pysäköinninvalvojan viransijaisuuden jatkaminen, 26.02.2021

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Avustuspäätös:
§ 41 Eduro-säätiö sr, kuntalisäpäätös 5/2021, 03.03.2021
§ 44 Osallistuminen Tueksi Työpaikalle hankkeeseen, 05.03.2021
§ 45 Osallistuminen MetsäRekry Lappi hankkeeseen, 05.03.2021
§ 52 Snowcrossin MM-kisat Rovaniemellä 9.-10.4.2021, 22.03.2021
Hankintapäätös:
§ 40 Jääskeläisen kaava-alueen rakentaminen, urakoitsijan valinta, 26.02.2021
§ 47 ROIDno-2021-354 Rovaniemen kaupungin metsäpalvelut 2021 - 2024, 17.03.2021
§ 49 Osaamon markkinointivideon hankintapäätös, 17.03.2021
§ 51 Vaaralanpolun alueen ja Olkkakoskenpolun rakentaminen, urakoitsijan valinta, 22.03.2021
Muu päätös:
§ 42 Lausunto Tervolan maaseutulautakunnan ja maaseutujaoston lakkauttamisesta, 03.03.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi
  • Petteri Pohja, petteri.pohja@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat tiedoksi ja päättää, että elinvoimalautakunta ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Elinvoimalautakunta toteaa, että viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Kaavoituspäällikön poikkeamispäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksella erikseen. Näihin päätöksiin ei lautakunnalla ole otto-oikeutta. 

Lupainsinöörin päätökset pidetään yleisesti nähtävänä 31.3. - 21.4.2021 elinvoimatoimialan tekniset palvelut hallintoyksikössä, Mäntyvaarantie 2, 1. kerros. 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta, puhelin 016 322 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma - pe klo 8.00 - 16.00).

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ja puheenjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.