Elinvoimalautakunta, kokous 31.10.2023

§ 93 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Rauni Kenttälä, hallintosihteeri, rauni.kenttala@rovaniemi.fi

Perustelut

Ajankohtaisissa asioissa käsitellään mm. seuraavat katsaukset:​​​​​

  • Aluejuna, Hannu Paaso 
  • Rovaniemi kauppakamari, Antti Eteläaho
  • Raportti Rovaniemen elinkeinorakenteesta ja yritysdynamiikasta, Gaia Consulting Oy
  • Työllisyyskatsaus, Sanna Mäensivu
  • Yrityspalvelujen katsaus, Anne Puroaho
  • Talousraportti 9/2023, Hannu Pessa

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Samppa Määttä, vs. toimialajohtaja, samppa.maatta@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää merkitä ajankohtaiset asiat ja muut annetut katsaukset tiedoksi.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli aluejuna asiassa asiantuntija Hannu Paasoa. Paaso oli kokouksessa esittelyn ajan klo 14.04 - 14.40. 
Asian käsittelyn aikana Riikka Knuuti liittyi kokoukseen klo 14.27.
Rovaniemen kauppakamarin esittelyn esitti edunvalvontapäällikkö Hanna Baas. Baas oli kokouksessa esittelyn ajan klo 14.41- 15.07.
Rovaniemen elinkeinorakenteesta ja yritysdynamiikasta raportin esittelivät Gaia Consulting Oy:stä johtava konsultti Kirsti Pulkkinen ja Business Rovaniemen projektipäällikkö Pirjo Kutinlahti. Pulkkinen ja Kutinlahti olivat kokouksessa esittelyn ajan klo 15.10 - 15.51.

Päätöksenteon aikana pidettiin kokoustauko klo 15.51 – 16.01. Tauon jälkeen puheenjohtaja piti nimenhuudon ja totesi läsnäolijat. 
Tauon aikana kokouksesta oli poistunut Krista Heikkinen ja Heikkinen liittyi kokoukseen takaisin etäyhteydellä klo 16.14.

Työllisyyskatsauksen lautakunnalle esitteli palvelualuepäällikkö Sanna Mäensivu.
Yrityspalvelujen katsauksen lautakunnalle esitteli alueellisten palveluiden päällikkö Anne Puroaho. 
Lautakunta kuuli talousraportin 9/2023, talouspäällikkö Hannu Pessa.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi ajankohtaiset asiat ja muut annetut katsaukset.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.