Elinvoimalautakunta, kokous 31.10.2023

§ 91 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Samppa Määttä, vs. toimialajohtaja, samppa.maatta@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja toteaa elinvoimalutakunnan kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Elinvoimalautakunta hyväksyy, että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 

Nimi Läsnä
kokous-
huoneessa
Läsnä
etä-
yhteydellä
Poissa
Pj, Matti Henttunen x    
1. vpj Matti Huutola     x
J. Krista Heikkinen x    
J. Jani Köngäs   x  
J. Liisa Helin   x  
J. Meeri Vaarala x    
J. Pekka Lehto   x  
J. Riikka Knuuti     x
J. Sanna Konola x    
J. Timo Lappalainen x    
J. Tuomo Hietala x    
Vj. Hannu Tuisku   x  
       
Susanna Junttila, kh:n pj.     x
Päivi Alanne-Kunnari, kh:n edustaja     x
Jimi Pallari nuorisovaltuuston ed. x    
Pertti Ollonen, vammaisneuvoston ed. x    
Timo Eskelinen, vanhusneuvoston ed. x    
Samppa Määttä, vs. toimialajohtaja x    
Katja Mäntylä vs. hallintopäällikkö x    
Hannu Pessa, talouspäällikkö x    
Sanna Mäensivu, työllisyyspäällikkö x    
Anne Puroaho, alueell. palveluiden päällikkö x    
Rauni Kenttälä, hallintosihteeri, sihteeri x    

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.