Elinvoimalautakunta, kokous 31.10.2023

§ 92 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Rauni Kenttälä, hallintosihteeri, rauni.kenttala@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Samppa Määttä, vs. toimialajohtaja, samppa.maatta@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Timo Lappalainen ja varalle Pekka Lehto. Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 6.11.2023.

Päätös

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 6.11.2023.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti esittelijän esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.