Elinvoimalautakunta, kokous 31.10.2023

§ 95 Viranhaltijoiden päätösten ja toimielimen päätöksen otto-oikeus

Valmistelija

  • Rauni Kenttälä, hallintosihteeri, rauni.kenttala@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki

  • Kylien kehittämisjaoston 21.9.2023 pöytäkirja 5/2023. Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon  25.9.2023.

Palvelualuepäällikkö Elinkeinot ja työllisyys
Avustuspäätös:
§ 34 Myönnetyt yrityspalvelusetelit 2023, 11.10.2023
Hankintapäätös:
§ 32 Rovaniemen seudun pyörämatkailun kehittämisen tiekartta hankkeen option käyttö, 04.10.2023
Henkilöstöpäätös:
§ 33 Kotoutumisen ohjaajan virkavaalin vahvistaminen, 09.10.2023

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Avustuspäätös:
§ 63 Innovaatioita vahvistavan ekosysteemisopimuksen hankehakujen hankkeiden Rovaniemen kaupungin tukiosuuden myöntäminen, 26.09.2023
Saatavien poistamispäätös:
§ 64 Saatavien poistaminen ajalta 1.6.2019-31.12.2020, elinvoimalautakunnan alainen toiminta, 28.09.2023

Työllisyyspäällikkö
Avustuspäätös:
§ 22 260923 Santa's United ry, Rovaniemi-lisäpäätös, 26.09.2023
§ 23 161023 Lapin Metsämuseoyhdistys ry, Rovaniemi-lisä, 17.10.2023
§ 24 171023 Eduro Avustus ohjaukseen ja työllistymisen tukemiseen 8-9, 17.10.2023

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Samppa Määttä, vs. toimialajohtaja, samppa.maatta@rovaniemi.fi
  • Matti Henttunen, matti.henttunen@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee edellä olevat viranhalitjapäätökset ja pöytäkirjan tiedoksi ja päättää, että elinvoimalautakunta ei käytä otto- oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Elinvoimalautakunta toteaa, että viranhaltijoiden päätökset ovat yleisesti nähtävillä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi, soittamalla numeroon 016 322 6014 (ma - pe klo 9 - 15) tai käymällä Osviitta asiointipisteessä, osoite Koskikatu 19, Rovaniemi (avoinna ma - to klo 9 - 16.30 ja pe klo 9 - 15.30; kesä- heinäkuussa ma - to klo 9 - 16, pe klo 9 - 15).
 

Päätös

Elinvoimalautakunnalle asiaa esitteli vs. toimialajohtaja Samppa Määttä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti vs. toimialajohtajan ja puheenjohtajan esityksen mukaisesti


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.