Elinvoimalautakunta, kokous 31.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Ajankohtaisissa asioissa annetaan mm. seuraavat katsaukset:

  • Työllisyyskatsaus / työllisyyspäällikkö Sanna Mäensivu
  • Lapin ELY-keskukselle annettu lausunto, Lapin osaavan työvoiman saatavuuden toimenpidesuunnitelma / työllisyyspäällikkö Sanna Mäensivu.
  • Hankerahoituksen konsultointi / toimialajohtaja Jaakko Rantsi
  • Kuntabarometrin tulokset
  • Kasvuohjelma

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi ajakohtaisista ja valmistelussa olevista asioista sekä muut mahdolliset katsaukset.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli maapoliittisen ohjelman, esittelijä kaupungingeodeetti Pertti Onkalo. Tämän esittelyn jälkeen kaupungingeodeetti Pertti Onkalo poistui kokouksesta klo 14.32.
Tämän käsittelyn aikana kokoukseen saapui nuorisovaltuuston edustaja Miika Pihlaja klo 14.08.
Lautakunta kuuli työllisyyskatsauksen / esittelijä työllisyyspäällikkö Sanna Mäensivu.
Lautakunta kuuli,  Lapin ELY-keskukselle annetun lausunnon, Lapin osaavan työvoiman saatavuuden toimenpidesuunnitelma / esittelijä työllisyyspäällikkö Sanna Mäensivu.
Tämän pykälän käsittelyn aikana kokouksesta poistui Sanna Mäensivu klo 15.22.
Lautakunta kuuli, hankerahoituksen konsultoinnin, kuntabarometrin tulokset ja kasvuohjelman, esittelijä toimialajohtaja Jaakko Rantsi.
Lautakunnalle ilmoitetaan tiedoksi, että talouspäällikkö Jari Airaksinen on irtisanoutunut.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti merkitä annetut ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.